LEZ zone Londen

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 maart 2019

Ik heb een camper Mercedes 1987 (gewicht < 3500 kg). Deze valt niet onder de norm voor de (LEZ) milieuzone Londen. Moet ik me registreren? Moet ik betalen? Ook als ik 'm een week parkeer?  

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over uw camper m.b.t. de milieuzone (LEZ) in Londen 

Er zijn in (het gebied rond) Londen ter beperking van verkeersdrukte en milieuvervuiling drie zones:
- Congestion Charging Zone (verkeersdruktezone): hier wordt een congestion charge (verkeersdruktebelasting) geheven
-Low Emission Zone (LEZ, lage-emissiezone, milieuzone): hier wordt een LEZ charge (milieubelasting) geheven
-Ultra Low Emission Zone (ULEZ, ultralage-emissiezone): hier  wordt een ULEZ charge (milieubelasting) geheven.

Congestion Charge Zone (de verkeersdruktezone)
De Congestion Charge (CC) geldt voor de binnenstad van Londen is voor bijna alle voertuigen verplicht. Meer informatie hierover: Congestion Charge zone - Transport for London (tfl.gov.uk). De CC hoeft niet betaald te worden voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd. Alleen de dag dat de zone in- en uitgereden wordt, moet er worden betaald.
 
Milieubelastingen (voor de LEZ en ULEZ)
Náást de CC kent (de regio) Londen een milieubelasting voor de volgende milieuzones:
-In de Low Emission Zone (LEZ)
-In de Ultra Low Emission Zone (ULEZ)
Voldoet het voertuig niet aan de voor die zone gestelde eisen, dan mag men de milieuzone alleen in tegen betaling van een dagtarief.  

De LEZ
De LEZ geldt niet voor niet voor personenauto’s, maar wel voor een aantal andere voertuigen, waaronder campers (afhankelijk van het gewicht en de ouderdom van het voertuig). Op de website van Transport for London  kunt u door beantwoording van een aantal vragen nagaan of uw camper al dan niet voldoet. De heffing geldt niet voor stilstaande voertuigen die binnen het gebied staan geparkeerd. Als een voertuig de hele dag geparkeerd staat in de LEZ, hoeft er niet betaald te worden voor die dag.

De camper moet u uiterlijk twee weken voor het binnenrijden van de milieuzone registreren bij Transport for London


De Ultralez
Het centrum van de LEZ is per 8 april 2019 een Ultra Low Emission Zone (ULEZ) ingevoerd, waar strengere regels gelden. De ULEZ charge is verschuldigd voor bijna alle motorvoertuigen waaronder personenauto's, motoren, bromfietsen, campers en busjes. De toelatingseisen kunt u nagaan op de website

Voertuigen die niet voldoen aan de strenge ULEZ-eisen, moeten een heffing betalen om erin te mogen rijden. Voor zware voertuigen is het tarief hoger. Ook hier geldt dat u zich vooraf moet registreren

Voor meer informatie verwijs ik u naar de ANWB landeninformatie.