Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijbewijs halen in Spanje

Vraag gesteld door op 2 november 2022

Mijn dochter gaat voor een tijdje in Spanje studeren, en wil daar haar rijbewijs halen. Is een rijbewijs in Spanje gehaald zonder meer geldig in Nederland, en zo niet wat is de procedure om het hier geldig te maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Uw dochter gaat binnenkort in Spanje studeren en is voornemens daar haar rijbewijs te halen. U wilt graag weten of het in Spanje behaalde rijbewijs geldig is in Nederland zodra zij terugkeert na de haar studie. Ook wilt u graag weten of het Spaanse rijbewijs kan worden omgeruild voor een Nederlands rijbewijs en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden.

Rijbewijs aanvragen in woonland

Het is de bedoeling dat bestuurders beschikken over een rijbewijs dat is uitgegeven in het land waar zij woonachtig zijn. Afhankelijk van de afspraken tussen het land waar het rijbewijs is uitgegeven en het land waar de bestuurder woonachtig is, kan men het oude rijbewijs tijdelijk gebruiken in het nieuwe woonland.

Geldigheid EU/EVA rijbewijs

Binnen de EU kan men na een verhuizing, tot verval van de geldigheid, in het nieuwe woonland blijven rijden met het oude rijbewijs tot 15 jaar na de afgifte datum. Zolang het (Spaanse) EU/EVA rijbewijs niet is verlopen, mag uw dochter als houder van een EU/EVA-rijbewijs daarmee in Nederland rijden. Als uw dochter weer in Nederland woont, is het (Spaanse) EEA/EVA rijbewijs nog maximaal 15 jaar geldig in Nederland.

Omwisselen rijbewijs

Het Spaanse rijbewijs kan als zijnde EEA/EVA rijbewijs worden omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs. Tijdens het omwisselen mag men tijdelijk niet rijden, omdat in afwachting van het nieuwe rijbewijs het oude rijbewijs bij omwisseling al moet worden ingeleverd. Er hoeft dan geen examen te worden afgelegd.

Conclusie

Met een Spaans rijbewijs heeft uw dochter de bevoegdheid om in Nederland aan het verkeer deel te nemen. Als zij weer naar Nederland verhuist, kan zij tot maximaal 15 jaar na de afgiftedatum het Spaanse rijbewijs in Nederland blijven gebruiken. Daarna of na de vervaldatum van het Spaanse rijbewijs kan zij het Spaanse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Meer weten?
Rijden met een buitenlands rijbewijs: hoe zit dat? | ANWB