Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Exorbitante boete voor snelheidsovertreding

Vraag gesteld door A. Okkerse op 17 oktober 2022

Had snelheid beperkt bij een zeer lang traject aan wegwerkzaamheden Hannover - Berlijn. Zeer lang deel gwerkzaamheden, noch een herhaling van (snelheids) beperking tot 60 km. Mijn veronderstelling: beperking is beëindigd en cruise control weer geactiveerd op 135 km. Resultaat: absurde boete (69 km te hard) ten bedrage van 1263,50 incl. toeslagen + ontzegging rijbevoegdheid van 2 maanden. Ondanks uitleg (bezwaar) geen enkele clementie. Men stelt dat er sprake is van OPZET ! Wat te doen ??

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

 

U heeft een boete van € 1.263,50 gekregen voor een aanzienlijke snelheidsovertreding van tenminste 40% resp. 50%. U verkeerde in de veronderstelling dat de geldende snelheidslimieten niet meer van toepassing waren, waarop u uw cruise control op 133 km hebt ingesteld. U heeft bezwaar gemaakt, maar dit is afgewezen. U vraagt wat u nog kunt doen.

Bezwaarschrift

Het gaat inderdaad om een aanzienlijk boetebedrag. Maar naar mijn mening is er helaas niet veel meer aan te doen, gezien de reactie op uw bezwaarschrift. Excuses en feit dat de snelheidsovertreding per ongeluk hebt begaan, omdat u abusievelijk meende dat de snelheidslimieten waren opgeheven, is helaas niet voldoende om onder de bekeuring en boete uit te komen.

De snelheidslimiet

Zoals uit de reactie op uw bezwaarschrift blijkt, had u kunnen weten dat de snelheidslimiet nog van toepassing was. Er waren kennelijk boven en tussen elke rijstrook informatieborden aanwezig die de toegestane snelheid aangaven en tussen elke rijstrook om extra borden aan te geven. Dit ‘had kunnen weten’ en het daarop niet aanpassen van uw snelheid of uw snelheid te controleren, is de reden dat er uitgegaan wordt van ‘opzet’ en in dat geval wordt de boete verdubbeld.

Bewijs

Als u tegen de beslissing van de officier van justitie beroep wilt aantekenen, moet u bewijzen dat er de snelheidslimieten niet meer van toepassing waren, bijvoorbeeld door bebording.
Of een beroep tegen de hoogte van de boete succesvol zal zijn, weet ik niet. U zou dan op zijn minst moeten aantonen dat u financiële situatie zodanig is, dat u zo’n hoge boete niet kunt betalen.

Doorgaans staat in de afwijzingsbrief van uw bezwaarschrift vermeld hoe en binnen welke termijn u beroep kunt aantekenen.