Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Twijfel over toegezegde reparatie

Vraag gesteld door op 28 augustus 2022

Op 26 augustus 2022 auto gekocht met de voorwaarden dat o.a de startproblemen en rookontwikkeling van de motor zouden worden opgelost.
Achteraf spijt, omdat deze problemen misschien alleen maar tijdelijk zijn te verhelpen.
Kan deze koopovereenkomst nog worden ontbonden

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Onlangs heeft u een occasion onder voorwaarden dat o.a. de startproblemen en rookontwikkeling van de motor zouden worden opgelost voor aflevering. U heeft achteraf spijt van de aankoop, omdat de problemen mogelijk niet goed zullen worden opgelost. U wilt graag weten of u de koop ongedaan kunt maken.

Koop is koop

Nadat de koopovereenkomst is gesloten zijn partijen over en weer verplicht om de toegezegde prestaties na te komen. De koop kan alleen ongedaan worden gemaakt als daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben, kan de koper herstel of vervanging eisen. De koper moet dan bewijzen dat er sprake is van een gebrek wat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten én dat dit gebrek, althans de oorzaak daarvan al aanwezig was op het moment van aflevering. 

Ontbinden

Als vast staat dat er sprake is van non-conformiteit, dan kan de overeenkomst pas ontbonden worden als herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden. Of als de verkoper niet is overgaan tot kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper. Bovendien moet het gebrek van zodanige betekenis zijn dat ontbinding gerechtvaardigd is.

Conclusie

De door u gekochte voldoet bij aflevering pas aan de overeenkomst indien de bij aankoop besproken klachten voor aflevering zijn opgelost. In redelijkheid mag u verwachten dat de problemen duurzaam en deskundig worden opgelost.  Als de bij aflevering geen gebreken (meer) vertoont, dan kunt u de koop pas ontbinden als de auto alsnog gebrekkig blijkt te zijn. Dat u geen vertrouwen (meer) heeft in de auto is niet voldoende om ontbinding te rechtvaardigen.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Koop annuleren en Klachten na aankoop