Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijverbod in Duitsland

Vraag gesteld door P. Bezemer op 7 september 2022

Ik heb nadat ik aangehouden ben voor rijden onder invloed in Duitsland een boete en rijontzegging gekregen voor een maand. Op sommige websites staat dat je het binnen 4 maanden moet laten aantekenen op je rijbewijs in de deelstaat waar je bent aangehouden en op sommige websites staat dat niet hoeft als je een buitenlands(geen Duits) rijbewijs hebt. Kunt u mij hier meer over vertellen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U bent enige tijd geleden in Duitsland aangehouden. U heeft vervolgens een geldboete en rijontzegging gekregen voor de duur van één maand. U wilt graag weten of u de rijontzegging moet laten aantekenen op uw Nederlandse rijbewijs en of u dit binnen 4 maanden moet laten doen.

Rijverbod

Bij ernstige verkeersovertredingen wordt naast een geldboete ook een rijverbod opgelegd. Voor bestuurders die niet woonachtig in Duitsland zijn wordt het rijverbod aangetekend op het rijbewijs. Er wordt dan een sticker aangebracht op het rijbewijs waaruit valt op te maken dat het rijbewijs gedurende het rijverbod in Duitsland niet geldig is. Als alternatief voor de sticker kan in een database worden opgenomen dat een specifiek (buitenlands) rijbewijs gedurende de tijd van het rijverbod niet geldig is in Duitsland.

Inleveren rijbewijs

Het rijbewijs moet voor de aantekening van het rijbewijs worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteit. Dit kan per post of door afgifte ter plaatse. In uitzonderlijke gevallen kan het rijbewijs ook worden ingeleverd bij een andere autoriteit. U moet dan bij de autoriteit waar u het rijverbod wenst aan te laten tekenen vragen of dat mogelijk is.

Let op, een andere autoriteit dan de Buβgeldstelle die het rijverbod heeft opgelegd kan niet worden verplicht het rijverbod aan te tekenen.

Kopie rijbewijs opsturen

Steeds vaker is het in de praktijk mogelijk om het rijverbod op basis van een (digitale) kopie van het rijbewijs aan te laten tekenen door de bevoegde instantie. Het Europees Hof van Justitie heeft in 2021 bepaald dat het een lidstaat niet is toegestaan om een wijziging of toevoeging aan te brengen op een rijbewijs dat is afgegeven door een andere lidstaat. Op grond van deze uitspraak plaatst o.a. de deelstaat Rheinpfalz geen fysieke sticker of aantekening meer op niet in Duitsland afgegeven rijbewijzen.

Binnen 4 maanden

U heeft tot 4 maanden na oplegging van het rijverbod de tijd om het rijverbod in te laten gaan door aantekening van het rijverbod. Als u het rijverbod niet laat aantekenen binnen deze termijn loopt het rijverbod zogezegd wel, maar loopt het verbod niet af. De maand die u niet mag rijden in Duitsland gaat dus pas lopen na aantekening van het rijverbod, maar u mag al niet meer in Duitsland rijden na verval van de 4 maanden termijn, als u het rijverbod niet in deze periode laat aantekenen.

Rijden tijdens rijverbod

Het rijverbod geldt alleen in Duitsland. Buiten Duitsland is uw Nederlands rijbewijs dus gewoon geldig. Alleen de periode dat u uw rijbewijs fysiek niet kunt tonen, omdat het rijverbod wordt aangetekend, mag u ook buiten Duitsland niet rijden, althans riskeert u een boete. Als u ondanks het rijverbod wel in Duitsland rijdt, riskeert u een hoge boete voor het rijden zonder geldig rijbewijs en kan zelfs het rijbewijs in beslag worden genomen.

Conclusie

Het is van belang om de Duitse rijontzegging z.s.m. binnen de daarvoor gestelde termijn aan te laten tekenen op uw Nederlandse rijbewijs. Als u dit niet doet en na de termijn van 4 maanden in Duitsland rijdt riskeert u een hoge boete en inbeslagname van het rijbewijs.

Meer weten?
Verkeersboete uit Duitsland - ANWB

 

Update  28-6-2023

Chaim 
ANWB Expert

Een van onze leden meldde onlangs dat naast het opsturen van (een kopie van) het rijbewijs, het rijverbod kon worden 'aangetekend' na telefonisch contact met de Buβgeldstelle die het rijverbod heeft opgelegd. Het rijverbod starte de eerste werkdag na het telefonisch contact, voorwaarden was wel dat de geldboete (volledig) was betaald. 

Voor een snelle en soepele afhandeling van het rijverbod is het dus verstandig om telefonisch contact op te nemen met de Buβgeldstelle die het rijverbod heeft opgelegd.