Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden met zware aanhangwagen in Duitsland

Vraag gesteld door op 18 september 2022

Met het rijbewijs BE wat voor 19 jan 2013 is gehaald geldt geen grens voor het maximum gewicht van de aanhangwagen.
Geldt deze rijbewijsregel ook voor Duitsland?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U bent houder van het Nederlandse rijbewijs BE en heeft dit rijbewijs behaald vóór 19 januari 2013. Er geldt zodoende geen maximum gewicht van de aanhangwagen die u mag voortbewegen als bestuurder van het trekkende voertuig. U wilt graag weten of deze regel ook geldig is in Duitsland en of het dus ook in Duitsland is toegestaan om met een zware aanhanger achter uw auto te rijden.

Wederzijdse erkenning

Door de EU-lidstaten afgegeven rijbewijzen worden op grond van de derde rijbewijsrichtlijn in andere EU-lidstaten erkend. Het beginsel van wederzijdse erkenning van rijbewijzen omvat de volledige erkenning van alle bevoegdheden die aan een rijbewijshouder zijn verleend in overeenstemming met de nationale bepalingen die op dat moment van kracht waren.

Nationale bepalingen

De EU-lidstaten bepalen, binnen de kaders die de EU-richtlijn schetst, de voorwaarden die aan afgifte van het rijbewijs zijn gekoppeld en de bevoegdheden die de houder van het rijbewijs verkrijgt. In het EU-besluit inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen, is terug te lezen welke rijbewijscategorieën als gelijkwaardig aan elkaar worden beschouwd door de betreffende lidstaat.

Zware aanhangwagen (> 3.500 kg)

Om een aanhangwagen te mogen voortbewegen van meer dan 3.500 kg met een trekkend voertuig met een maximaal toelaatbare massa tot 3.500kg en maximaal 8 zitplaatsen excl. de bestuurder (rijbewijs B) is in Duitsland een rijbewijs BE noodzakelijk behaald vóór 19 januari 2013 of een daaraan gelijkwaardig rijbewijs. Het Nederlandse rijbewijs BE behaald vóór 19 januari 2013 is gelijkwaardig aan het Duitse rijbewijs BE. Voor beide rijbewijzen geldt dat indien behaald vóór 19 januari 2013 er geen beperking geldt ten aanzien van het gewicht van de aanhangwagen. 

Conclusie

De houder van een Nederlands rijbewijs BE, behaald vóór 19 januari 2013, mag ook in Duitsland een aanhangwagen voortbewegen met een trekkend voertuig waarvoor rijbewijs B nodig is. Hiervoor geldt geen maximaal gewicht dat mag worden voortbewogen. Als het rijbewijs is behaald na 19 januari 2013 is de maximum toegestane massa van de aanhanger 3.500 kg.

Let op, hoewel er geen maximum gewicht geldt voor de aanhangwagen die door de houder van het rijbewijs BE (vóór 19 januari 2013) mag worden getrokken met een voertuig waarvoor rijbewijs B moet zijn behaald, gelden er wel beperkingen. Het trekkend voertuig moet de aanhangwagen blijkens de in het kentekenregister opgenomen gegevens kunnen/mogen trekken.

Meer weten?
Rijbewijzen - ANWB