Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Naheffing/boete tol Oostenrijk

Vraag gesteld door op 25 augustus 2022

Van 7 t/m 11 juli zijn we naar de gp in Oostenrijk geweest. Via een georganiseerde reis met eigen vervoer. Helaas heeft de reisorganisatie verzuimd om bij de reisbeschrijving bij eigen vervoer de klanten erop te attenderen om vooraf een Tolvignet te kopen en wij wisten het niet.
Dus zonder vignet Oostenrijk in. Op 18 augustus kregen we een factuur voor naheffing a € 120,00 met als datum 07.07.2022. Deze is ook meteen voldaan. Echter nu kregen we op 25 augustus weer een naheffing, nu van 11.07.2022 en wederom € 120,00. Dit lijkt me een beetje overdreven. Tenslotte hebben we onderweg ook gewoon de tol betaald van 2x € 16,00. Is hier iets aan te doen en zo ja hoe? Kunt u ons hierin adviseren.

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een georganiseerde reis met eigen vervoer naar Oostenrijk geboekt. U wist niet dat u een tolvignet moest hebben, de reisorganisatie heeft u daar niet op geattendeerd. Nu heeft u tweemaal een boete gekregen, omdat u geen vignet had. U wilt weten wat u kunt doen.

Verplichting reisorganisator?

Wanneer u een georganiseerde reis, een pakketreis, boekt, is de reisorganisator verplicht u algemene informatie over paspoort- en visumverplichtingen in het land van bestemming te geven. U moet er echter zelf voor zorgen dat u over de juiste reisdocumenten beschikt. Hoewel het wenselijk zou zijn dat de reisorganisator u ook informeert over benodigde tolvignetten, is dit geen verplichting. U had u dus zelf hierover moeten informeren. Vooraf een tolvignet is niet nodig, dit is ook te koop bij Oostenrijkse grensovergangen, bij tankstations en postkantoren in de buurt van de Oostenrijkse grens. Er zijn tolvignetten voor 10 dagen, 2 maanden of 1 jaar. Een vignet voor 10 dagen kost € 9,60.

Tolbetaling

U hebt twee keer tol betaald voor het bedrag van € 16. Ik vermoed dat dat bedrag betaald is voor de zg.  ‘Sondermautstrecken’. Voor die wegen moet u apart tol betalen, naast het ‘gewone’ tolvignet. Als u ook gebruik heeft gemaakt van andere wegen, had u een tolvignet moeten hebben. Had u dat niet dan volgt een boete.
Aangezien u op 7 juli én 11 juli kennelijk ook van ‘gewone’ tolwegen gebruik hebt gemaakt, krijgt dus, helaas, twee maal een naheffing. In de brief kunt u nalezen, waarom u de naheffing is opgelegd. Als u kunt aantonen dat u inderdaad een geldig tolvignet had, kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, staat in de brief vermeld.

Meer informatie over tol in Oostenrijk kunt u lezen op onze website.