Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Italiaanse verkeersboete

Vraag gesteld door op 17 augustus 2022

Ik heb helaas een boete uit Italie van vorig jaar vandaag ontvangen.
Datum van versturen van de boete is 1 augustus 2021
Datum van overtreding is 28 juni 2021
Datum van vaststelling is 28 juni 2021
Van de ANWB website begrijp ik dat ¨Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW´

Mijn vraag is wat moet ik doen? negeren? bezwaar maken of toch betalen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over een Italiaanse verkeersboete. U heeft een verkeersboete uit Italië ontvangen voor het ongeoorloofd binnen rijden van een verkeersluwe zone. De overtreding is blijkens deze eerste kennisgeving vastgesteld op 28 juli 2021. De kennisgeving heeft u onlangs ontvangen en is gedateerd op 1 augustus 2022. U wilt graag weten wat u met deze brief moet doen.  

360-dagen termijn

Na het vaststellen van een verkeersovertreding door een niet-Italiaans ingezetene, dient het proces verbaal van de overtreding binnen 360-dagen te worden aangeboden. Onduidelijk is wat er precies met 'de vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een (ruime) tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. Als de overtreding wordt begaan met een huurauto, dan start de 360-dagen termijn op het moment dat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de huurder hebben ontvangen van het autoverhuurbedrijf.

Betalen boetebedrag

U kunt ervoor kiezen om, ongeacht de (mogelijke) vormfout de boete te betalen. U hoeft na betaling van het op het moment van betaling verschuldigde boetebedrag, niet meer over deze verkeersovertreding en de eventuele gevolgen na te denken en kunt het ‘dossier’ zogezegd sluiten.

Bezwaar

U kunt er ook voor kiezen om bezwaar te maken bij de Italiaanse autoriteiten, waarbij u aangeeft dat de boete u niet tijdig is aangeboden. U kunt hiervoor het model bezwaar tegen Italiaanse boete gebruiken. Als de rechter uw beroep gegrond verklaard hoeft u de boete niet te betalen. Let op, wordt uw bezwaar ongegrond verklaard dan wordt het boete bedrag verhoogd tot tweemaal het bedrag van de minimumboete.

Niet betalen en geen bezwaar

U kunt er ook voor kiezen om niets te doen en verdere incassoprocedures af te wachten. Als het CJIB wordt ingeschakeld is het wel raadzaam om tot betaling over te gaan. Het CJIB kan rechtens betaling afdwingen. Een particulier incassobureau kan betaling van een Italiaanse boete door een Nederlands ingezetene niet afdwingen.  

Conclusie

Het lijkt erop dat de kennisgeving van de boete u niet tijdig is toegestuurd. U kunt om die reden bezwaar maken tegen de Italiaanse boete. Tijdens de corona pandemie is er een tijdelijke regeling geweest die de termijnen voor tijdige toezending verlengde. Ook kan het zijn dat uit het dossier uiteindelijk blijkt dat de overtreding pas later dan 1 augustus 2021 is vastgesteld. In dergelijke gevallen wordt uw bezwaar afgewezen en wordt een nieuw (hoger) boetebedrag vastgesteld. Gelet op de korte tijd tussen toezending en verval van de termijn voor tijdige toezending kan ik mij goed voorstellen dat u het zekere voor het onzekere kiest en tot betaling van het boetebedrag overgaat.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Verkeersboete uit Italië