Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Directe kosten bij herstructurering

Vraag gesteld door op 18 juli 2022

Wij zitten op een camping in Zeeland en zitten op dit moment in een herstructurering. Omdat wij overeen chalet beschikken komen wij in in aanmerking voor herplaatsing. In dit staat in de recronvoorwaarden dat bij herplaatsing de directe kosten voor rekening van de campingeigenaar zijn. Dit is echter niet verder gespecificeerd. Nu krijgen we een aanbieding voor herplaatsing waarbij alleen de verplaatsing wordt betaald m aar dat alle overige kosten zoals stellen en hijsen, aansluiting op water, electra, riolering en glasvezel voor onze rekening zijn. Daarnaast zit bij ons huidige chalet een onderafwerking van geïsoleerd plaatmateriaal en dat mag niet worden hergebruikt en moet, uiteraard tegen betaling  worden vervangen door niet geïsoleerd materiaal wat de campingeigenaar levert en bevestigd. Mijn concrete v raag is dus wat onder directe kosten wordt verstaan en of wellicht door de geschillencommissie aan dit begrip al een  of meerdere keren invulling is gegeven?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

De camping waar u een vaste plaats heeft, gaat herstructureren. Omdat u over een chalet beschikt, komt u in aanmerking voor herplaatsing. De ondernemer heeft een voorstel gedaan voor herplaatsing waarbij alleen de verplaatsing voor rekening van de ondernemer komt en de overige kosten zoals het stellen en hijsen, aansluiting op water, elektra, riolering en glasvezel komen voor uw rekening. Ook mag de onder afwerking van geïsoleerd plaatmateriaal niet worden hergebruikt, waardoor ook de nieuwe afwerking voor uw rekening komt. Uw vraag is wat onder directe kosten wordt verstaan.

art.12 lid 4 Recron vaste plaats
In art.12 lid 4 van de Recron voorwaarden vaste plaats is het volgende geregeld:
indien de ondernemer en de recreant op grond van het derde lid een nieuwe overeenkomst sluiten, draagt de ondernemer de directe kosten voor de verplaatsing van het kampeermiddel en een eventuele berging die met schriftelijke toestemming van de ondernemer op de plaats is aangebracht.
De ondernemer vergoedt niet de eventuele verplaatsingskosten voor de verplaatsing van andere zaken zoals serres, terrassen, (aan)bouwsels in welke vorm dan ook, tegelwerk, bestrating en beplanting.

Directe kosten
De kosten die voor uw rekening komen volgens de ondernemer ( het stellen en hijsen, aansluiting op water, electra, riolering en glasvezel), zijn naar onze mening ook kosten die direct te maken hebben met het verplaatsen van de chalet. Daarmee is de conclusie dat ook deze kosten onder de directe kosten vallen, en dat die voor rekening van de ondernemer zijn.
De vernieuwing van de onder afwerking van de chalet zijn voor eigen rekening, tenzij dit destijds door de ondernemer is verplicht gesteld en/of hiervoor toestemming is gekregen.

Komt u er niet uit met de ondernemer dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.
 
Meer informatie over herstructurering vindt u op onze website.