Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Diagnosekosten betalen na kosteloze vervanging distributieriem

Vraag gesteld door op 15 augustus 2022

Afgelopen week is onze auto (Peugeot 3008 II uit 2018) gerepareerd aan de distributieriem (= vervangen), nadat er een melding 'Motoroliedruk' in het dashboard heeft gestaan. De Peugeotgarage/dealer heeft de diagnose kosten wel in rekening gebracht (400€) de reparatie is door de importeur betaald. Via internet kom ik er achter dat dit een bekend probleem is bij Peugeot, daarom hebben ze de reparatie zelf ook vergoed. Een diagnose zou niet nodig zijn als dit probleem met deze motor en distributieriem niet bestond. Nu vraag ik mij af of het wel correct is dat wij de diagnosekosten moeten betalen? Kan ik deze terug ontvangen van de importeur of de garage/dealer?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


De distributieriem van uw Peugeot 3008 is onlangs na een melding ‘motoroliedruk’ vervangen. De reparatie is door de importeur betaald, maar het dealerbedrijf brengt wel diagnosekosten in rekening. U bent van mening dat de diagnosekosten niet voor uw rekening behoren te komen en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Non-conformiteit

De distributieriem die o.a. in uw auto gebruikt is, heeft inmiddels een niet al te beste naam opgebouwd. Er is veel te doen geweest over deze riem en hier zijn al veel vragen gesteld en beantwoord op dit platform (zoals deze). Veel van deze distributieriemen blijken non-conform te zijn. Dat de distributieriem kosteloos door de verkoper/fabrikant is vervangen bevestigd het sterke vermoeden van een non-conforme distributieriem.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper eisen dat het gebrek op zijn kosten wordt hersteld.

Schadevergoeding bij non-conformiteit consumentenkoop

Naast het recht op kosteloos herstel van het gebrek op grond van de wet, heeft u blijkens art. 7:24 BW recht op schadevergoeding. De verkoper had u een deugdelijke auto moeten verkopen. Als blijkt dat de auto niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben en u daardoor aanvullende schade heeft geleden, komen de door u gemaakte kosten voor vergoeding door de verkoper in aanmerking. Deze kosten voor diagnose staan in voldoende verband met de aansprakelijkheid van de verkoper en deze kosten kunnen dus op de verkoper worden verhaald. Als u de diagnose van het probleem elders had laten vaststellen, dan had u deze kosten ook op de verkoper kunnen verhalen. Voorts volgt uit art. 6:96 BW dat de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als vermogenswaarde voor vergoeding in aanmerking komt.

Conclusie

Op grond van de wet kunt u naast herstel van het gebrek ook een vergoeding voor o.a. diagnose kosten van de verkoper eisen. Ik raad u aan de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel van de auto en vergoeding van de diagnosekosten.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Wat kun je eisen?