Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Distributieriem moet eerder vervangen worden

Vraag gesteld door op 5 januari 2021

Ik heb op 18 december een vraag gesteld over het vervangen van de distributieriem van de Citroen C4 Picasso. Het antwoord was duidelijk. Heb nu een terugroepactie gehad met betrekking tot de distributieriem. Vanaf nu moet hij (dat is het advies) elke 6 jaar of 100.000 km vervangen worden. Dit is dus 4 jaar of 70.000 km. eerder dan oorspronkelijk. Brengt ook veel eerder (4 jaar) dan gedacht grote kosten met zich mee. Doe ik dit niet en er gebeurt wat mee: wie is dan aansprakelijk?
Moet ik dit accepteren?
Kan ik een deel van de gemaakte kosten terug krijgen (eisen) doordat de "spelregels" zomaar worden veranderd?
Is dit meer een vraag voor de juridische afdeling?
Of moet ik mijn rechtsbijstand verzekering aanspreken?
Nieuwsgierig naar uw mening.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bezit sinds enige tijd een Citroën C4 Picasso. De fabrikant/importeur heeft onlangs het advies gewijzigd voor de vervangingsinterval van de distributieriem. Volgens de gegevens bekend bij aankoop moest de distributieriem iedere 10 jaar of 170.000 km preventief vervangen worden. Na de wijziging van het advies wordt een vervangingsinterval van 6 jaar of 100.000 km voorgeschreven. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten opzichte van de verkoper en/of de fabrikant/importeur. Ook wilt u graag weten wat het gevolg zou zijn als u het gewijzigde advies niet opvolgt.

Nieuw inzicht
Het kan bij alle producten voorkomen dat na tijdsverloop een product andere eigenschappen blijkt te hebben dan gedacht. Het is belangrijk dat zodra men wetenschap heeft van de afwijkende producteigenschappen hierop actie wordt ondernomen en de personen die het aangaat hiervan op de hoogte worden gebracht. Als men ontdekt dat een accu brandgevaarlijk is in bepaalde omstandigheden, dan is het om letsel en levensgevaar te voorkomen erg belangrijk dat gebruikers van dit product hiervan op de hoogte zijn. Bij een distributieriem geldt dat deze preventief wordt vervangen, omdat het product aan slijtage onderhevig is en de kosten voor vervanging zeer gering zijn in vergelijking tot de kosten voor schadeherstel na het springen of breken van de riem.

Schade en schadevergoeding
De hoofdregel is dat men zijn eigen schade draagt, tenzij een ander hiervoor aansprakelijk is. Als een product ondeugdelijk is gebleken kan de verkoper van dat product worden aangesproken tot vergoeding van de schade. Ook als een ander de schade heeft veroorzaakt kan die ander vaak tot vergoeding van de schade worden aangesproken.

Onderhoud en gebruik
Als een gebrek of schade aan een auto het gevolg is van verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud, zal de eigenaar van de auto de ‘eigen schade’ moeten dragen. Het niet opvolgen van het (gewijzigde) advies van de fabrikant/importeur, heeft zodoende tot gevolg dat een beroep op garantie of non-conformiteit niet zal slagen. Als de distributieriem springt, terwijl deze volgens het advies vervangen had moeten worden én u wetenschap heeft van dit gewijzigde advies, kunt u dat niet tegen de verkoper of fabrikant/importeur tegenwerpen.

Wijziging advies
U mocht er bij de koop van de auto vanuit gaan dat de vervangingsinterval van de distributieriem 170.000 km of 10 jaar zou zijn. Dit blijkt niet het geval. De auto, althans de distributieriem voldoet zogezegd niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben. Uit de wijziging van het advies volgt dat dit ‘gebrek’ al aanwezig was op het moment dat u de auto kocht. Op grond van de wet kunt u ingeval van non-conformiteit waarbij herstel van het gebrek onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden verwacht een prijsvermindering vorderen.

Conclusie
Het is verstandig om het advies met betrekking tot de vervangingsinterval op te volgen en de distributieriem tijdig (6 jaar of 100.000 km) te laten vervangen. Als de distributieriem niet tijdig wordt vervangen en springt, kunt u de verkoper niet aanspreken tot vergoeding van de schade. U heeft mijns inziens wel recht op een redelijke vergoeding voor de kosten van het eerder vervangen van de distributieriem.

Voor meer informatie over uw rechten bij klachten na aankoop, verwijs ik u graag naar onze website.

Ik raad u aan om de verkoper het bovenstaande voor te houden en in overleg de mogelijkheden te bespreken. Eventueel kunt u daarnaast ook kijken of er ruimte voor coulance bestaat vanuit de importeur/fabrikant.

Als de importeur geen coulance toepast en u er met de verkoper onderling niet uitkomt, kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan een rechtsprekend college. Als de verkoper is aangesloten bij de Geschillencommissie Voertuigen, kunt u deze commissie om haar oordeel vragen.