Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Camping eigenaar verkort eenzijdig het winterseizoen

Vraag gesteld door M. van Zanten op 1 september 2022

Wij maken al 40 jaar gebruik van een winterplaats op de camping plage Beaufort in Luxemburg.
Ook hebben we een winterplaats gereserveerd voor de periode 1 okt tot en met 31 maart . Wij hebben hiervan een schriftelijke bevestiging met prijsafspraak ontvangen.
29 augustus  ontvingen wij een mail met de mededeling dat het termijn nu loopt van 1okt tot 8 januari  voor dezelfde prijs. Wij hebben contact opgenomen met de receptie en daar kregen we als antwoord dat het een besluit van het syndicaat is, de achterliggende reden is hun ook niet bekend.  De camping is wel de gehele winter geopend.

Onze vraag is , kan men dit zomaar doen?  En kan de anwb hierin iets voor ons betekenen.
De anwb heeft wel connecties met de camping.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft in maart 2022 een winterplaats gereserveerd op een camping in Luxemburg voor een verblijf op het kampeerterrein in de periode 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023. Van deze reservering heeft u een schriftelijke bevestiging ontvangen. Onlangs ontving u het bericht van de campingbeheerder dat er met onmiddellijke ingang een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Het winterseizoen loopt nu, aldus de campingbeheerder, van 1 oktober 2022 tot 8 januari 2023. De prijs voor het winterseizoen is gelijk gebleven. De camping blijft net als voorgaande jaren het gehele jaar open. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Het aanvaarden van een aanbod is in beginsel vormvrij en kan zodoende schriftelijk, langs elektronische weg, mondeling of door een bepaalde gedraging de aanbieder rechtsgeldig bereiken. De campingeigenaar heeft in dit geval schriftelijk aan u bevestigd dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. De verhuurder stelt u blijkens deze overeenkomst een staplaats ter beschikking voor de periode van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023. U betaald daarvoor een bedrag van € 700,- vermeerderd met het verbruik van elektra tegen een vergoeding van € 0.50,- per aflevereenheid.  

Pacta sunt servanda

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. De huurder kan de verhuurder aanspreken tot nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst en vice versa.

Tekortkoming in de nakoming

Als een van de partijen de verbintenissen uit de overeenkomst niet (correct) nakomt raakt deze partij schadeplichtig tegenover de ander als de tekortkoming hem kan worden toegerekend. Ook kan in geval van een tekortkoming in de nakoming de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Luxemburg

Op de huurovereenkomst is het recht van Luxemburg van toepassing. Ten einde op correcte wijze een vordering in stellen tot schadevergoeding danwel gedeeltelijke ontbinding te vorderen raad ik u aan om contact op te nemen met het Europees Consumenten Centrum (ECC Nederland). Het ECC geeft (kosteloos) advies en bemiddelt in grensoverschrijdende consumentengeschillen binnen de EU.

Conclusie

Er is sprake van een overeenkomst tussen u en de campingeigenaar. U kunt in beginsel nakoming van deze overeenkomst eisen. Als de verhuurder, zoals zij stelt, uw verblijf beperkt tot 8 januari 2023, kunt u naar Nederlands recht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden en/of schadevergoeding eisen. Aangezien het recht van Luxemburg van toepassing is op deze overeenkomst raad ik u aan om nader advies in te winnen bij het ECC Nederland en eventueel om bemiddeling te vragen.

Meer weten?
Problemen op de camping? - ANWB/
Gratis juridische hulp - ECC Nederland