Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid fietsongeval

Vraag gesteld door op 4 juli 2022

Ik ben met mijn fiets in een slip terecht gekomen door zand van stratenmakers. Er stond geen waarschuwingsbord voor gladheid. Ik reed rechtdoor en mijn snelheid was niet harder dan 17 km per uur.  Ik heb daarbij mijn knieschijf gebroken. Ik ben zelf opgestaan en gaan lopen. De orthopeed vertelde, dat ik het eerste uur geen pijn voelde door de adrenaline.  6 weken gips en aansluitend fysiotherapie volgden. Ben nu 4 maanden verder, nog niet uitbehandeld en zal blijvende klachten houden. Ik heb het voor al direct bij de Gemeente gemeld. Ze hebben 2 verzekeringen ingeschakeld om het te beoordelen. Ze zeggen niet verantwoordelijk te zijn. De Gemeente kwam met verschillende verhalen. Toen ik het 1e verhaal weerlegde, omdat dat niet klopte, kwamen ze met een totaal ander verhaal aan. Ook dat klopte niet. Ik zag het als trekken aan een dood paard om de discussie voort te zetten. Ik heb helaas geen getuigen en foto’s om hun uitspraak te weerleggen. Ze gaan nu een vergoeding van € 82,85 geven. Ze benadrukken, dat ze daarmee geen schuld bekennen, maar ik moet deze betaling zien als coulance. Al met al vind ik het een vreemd en zuur verhaal. Als zij niet verantwoordelijk zijn, betalen ze toch niets…Graag zou ik Uw mening horen en advies voor hoe te handelen bij een eventueel volgende keer (waar ik uiteraard niet op hoop).

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert


U bent met uw fiets uitgegleden op een weg, waar nadat de weg was bestraat, zand op was gestrooid. U hebt daardoor uw knieschijf gebroken en bent daarvoor in behandeling (geweest).  U hebt de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk gesteld, maar de gemeente wijst aansprakelijkheid af. Zij willen u uit coulance een vergoeding van € 82,25 geven. U wilt onze mening.

Wat een naar ongeval is u overkomen. Ik wens u beterschap.

Aansprakelijkheid

In zaken waarin aansprakelijkheid van de wegbeheerder aan de orde is, komt het vaak aan op de precieze omstandigheden van het geval. Helaas kan ik dan ook geen oordeel geven over de vraag of de gemeente al dan niet aansprakelijk is. Het is vrij gebruikelijk dat na het bestraten van een weg zand wordt gestrooid. Dit veronderstelt dat fietsers en andere weggebruikers dan extra voorzichtig en oplettend moeten zijn. Bovendien is het de vraag of de weg door het zand zodanig glad geworden is, dat de gemeente ervoor moest waarschuwen met een verkeersbord of andere maatregelen had moeten nemen.

Gezien uw letsel en het blijvend karakter ervan, raad ik u aan een belangenbehartiger in te schakelen om u bij te staan in uw claim bij de gemeente. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de ANWB Letselhulp voor gratis advies.