Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

NL-aanduiding op aanhanger

Vraag gesteld door W. Pit op 14 juni 2022

In Nederland mag het niet, in het buitenland is het verplicht: een landaanduiding in combinatie met een witte kentekenplaat.

Dit antwoord las ik op deze site:
'Formeel mag een NL-sticker niet op de witte plaat geplakt worden. In geval van een fietsendrager kunt u de sticker aan de fiets bevestigen. Het kan ook op een kartonnetje worden geplakt en worden bevestigd aan één van de fietsen. Van belang is dat zowel de witte kentekenplaat als de NL-sticker goed zichtbaar zijn. De NL-sticker is o.a. te koop in de ANWB winkel.'

Mijn vraag gaat over de opmerking 'Formeel mag een NL-sticker niet op de witte plaat geplakt worden.' Dat is duidelijk, als het gaat om de Nederlandse wetgeving. Maar..... is het in het buitenland (we gaan naar Denemarken) wel toegestaan??
Bij het verlaten van Nederland gewoon een stickertje plakken en terug in Nederland weer verwijderen...

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Onder verwijzing naar een eerdere vraag op ons platform, wilt u graag weten of het is toegestaan om een NL-aanduiding tijdelijk op de witte kentekenplaat aan te brengen. U wilt bij de grensovergang een NL-aanduiding op de witte kentekenplaat aanbrengen en deze sticker weer verwijderen voor u Nederland weer binnenrijdt.

Nee, dit is niet toegestaan.

Kenteken

Het land waar het (kenteken van het) voertuig geregistreerd is, bepaalt de eisen waaraan het voertuig moet voldoen. Voor de kentekenplaten op het voertuig of de aanhanger gelden specifieke eisen. De goedgekeurde witte kentekenplaat die gevoerd moet worden op een aanhangwagen tot 750 kg of op een lastdrager die het zicht op het kenteken van het motorvoertuig ontneemt, heeft blijkens de wettelijke regeling geen landaanduiding of een EU/NL-aanduiding. Voor een aanhanger zonder eigen kenteken moet een kentekenplaat overeenkomstig model 24.24 als bedoeld in de Regeling kentekens en kentekenplaten worden gebruikt.

Geen geldige kentekenplaat

Een kentekenplaat die afwijkt van de goedgekeurde modellen of onjuist gebruikt wordt kwalificeert niet als een geldige kentekenplaat. Zonder geldige kentekenplaat voldoet het voertuig niet aan de aan het voertuig gestelde eisen en mag er niet mee gereden worden op de openbare weg. Op een kentekenplaat mogen bovendien geen tekens of middelen worden aangebracht waardoor herkenning van het kenteken (kan) worden bemoeilijkt.

NL-aanduiding

Op grond van art. 37 lid 2 van het Verdrag van Wenen uit 1968 inzake het wegverkeer, dient iedere gekoppelde aanhanger waarvoor een kenteken verplicht is, een kenmerk te voeren van het land van registratie. Dit onderscheidingskenmerk moet of in het kenteken zijn verwerkt of los daarvan op de achterzijde worden gevoerd. Voor niet zelfstandig ingeschreven aanhangers geldt dat het onderscheidingsteken van de staat waar het trekkende voertuig geregistreerd is, gevoerd moet worden op de aanhanger. Alleen als het voertuig in de staat van registratie rijdt, hoeft dit herkenningsteken niet gevoerd te worden.

Conclusie

Zonder geldige kentekenplaat mag men niet op de openbare weg rijden. Als men in het buitenland rijdt met een aanhanger met een witte kentekenplaat, dan moet ook de kentekenplaat voldoen aan de daaraan gestelde regels. Een aanhanger moet een witte kentekenplaat voeren in overeenstemming met model 27.24 Regeling kentekens en kentekenplaten. Op de aanhanger moet blijkens het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer wel een onderscheidingsteken van de staat waar het trekkende voertuig geregistreerd is, gevoerd worden. Omdat het onderscheidingsteken blijkens de Nederlandse regelgeving niet in de kentekenplaat geïncorporeerd is, zal met een afzonderlijk herkenningsteken moeten voeren in het buitenland.

Kortom, een NL-sticker op de witte kentekenplaat is niet toegestaan. De NL-sticker moet afzonderlijk van het kenteken op de achterzijde van de aanhanger worden aangebracht. In Nederland is het voeren van de NL-sticker niet verplicht, bij terugkomst zou u het herkenningsteken dus weer kunnen verwijderden.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Het kenteken.