Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Herstel van schade

Vraag gesteld door op 11 mei 2022

Ik heb een Peugeot 208 Envy, bouwjaar 2012, kmstand 84.000. De auto heb ik uitgeleend en de lener veroorzaakt een schade aan de auto. Lener biedt aan schade te laten herstellen met gebruikte onderdelen. Auto was voor de aanrijding schadevrij en geheel onbeschadigd, dus ook zonder enige deuk of schram en was altijd onderhouden bij een dealer. Ben ik gezien de ouderdom van de auto schadeloos gesteld met deze wijze van herstel of kan ik vorderen dat, gezien de staat waarin de auto zich voor de aanrijding bevond, de auto weer in de oude staat wordt gebracht, dus zonodig met bv een nieuw portier en een nieuw scherm? Ik geef zelf de voorkeur aan een Schadegarant hersteller.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft uw auto enige tijd geleden uitgeleend en de lener heeft schade aan uw auto veroorzaakt. U bent altijd bijzonder zuinig geweest op uw auto en het voertuig was geheel schadevrij, onbeschadigd en is altijd bij de dealer in onderhoud geweest. U heeft nu een meningsverschil over het schadeherstel. U wilt dat voor het schadeherstel gebruik wordt gemaakt van nieuwe onderdelen en dat het herstel wordt uitgevoerd door een schadegaranthersteller. De partij die de schade heeft veroorzaakt wil, gelet op de kosten, dat er gebruik wordt gemaakt van tweedehandsonderdelen.

Aansprakelijkheid

De hoofdregel in Nederland is dat iedere persoon zijn eigen schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade. De benadeelde moet daarnaast ook aantonen wat de omvang van de schade is. De schade die in Nederland voor vergoeding in aanmerking komt is vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

Vergoedbare schade

Het uitgangspunt is dat de benadeelde in de positie wordt gebracht, alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis nooit heeft plaatsgevonden. In redelijkheid kan zodoende in beginsel niet gevorderd worden dat er nieuwe onderdelen bij het schadeherstel worden gebruikt. De auto behoort in de staat te worden gebracht waarin uw auto verkeerde voor de schadeveroorzakende gebeurtenis. De omvang van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, is beperkt tot de schade die het gevolg is van de gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is. Er moet een zogenoemd causaal verband bestaan.

Omvang schade

Naast de kosten voor het schadeherstel, komen o.a. ook de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en de eventuele waardevermindering van het voertuig voor vergoeding in aanmerking. Naast de kosten voor de onderdelen, materialen en arbeid, heeft u dus ook recht op vergoeding van de kosten voor een schade-expert. Uit de wet volgt voorts dat schadevergoeding in beginsel in geld behoort te worden voldaan.

Conclusie

Als de lener van uw auto met succes aansprakelijk is gesteld of dit kan worden, dient u als benadeelde voorts de omvang van de schade te bewijzen. De schade kan door een onafhankelijke schade expert worden vastgesteld en wordt in beginsel uitgedrukt in een geldsom. U kunt vervolgens deze geldsom vorderen van de lener van de auto. Na ontvangst van deze geldsom kunt bepalen door wie en op welke wijze het schadeherstel wordt uitgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Stappenplan schade verhalen, Welke schadeposten? en Expertise