Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gedwongen inruil bij non-conformiteit

Vraag gesteld door op 1 juni 2022

Op 6 januari 2022 nieuwe elektrische Renault Twingo gekregen.
Vanaf het begin problemen met opladen,
regelmatig geen verbinding tussen auto en de openbare laadpalen.
Na week of twee verkoper gebeld met vraag of ik iets verkeerd deed.
Ik deed het correct.
Ergens in februari terug naar garage omdat probleem van laden bleef cq toenam
1 dag in garage geweest / doorgelicht/ foutmelding verholpen.
Daarna nog steeds problemen met laden/ probleem nam toe ( soms 6 tot 10 pogingen alvorens succes)
24 maart gaat audio scherm kapot/ nieuwe besteld door garage
Weekend erna ging laden helemaal niet meer
Op 4/4/2022 naar dealer gegaan en auto afgegeven om eea zelf te ervaren
Probleem werd erkend en sindsdien wacht auto op nieuw scherm omdat laadprobleem anders niet opgelost kan worden.
Helaas is er geen zicht op levering en als het scherm er is blijft de vraag of eea opgelost kan worden.
Kortom ik heb een nieuwe auto waarin ik niet kan rijden
Eergisteren contact gehad met de garage en aangegeven dat ik de koopovereenkomst wil ontbinden.
De garage wil daar in principe in meegaan ( zij vinden het ook heel vervelend) maar geeft wel aan dat ik dan wel rekening moet houden met een afschrijving ( en subsidie teruggave)
Hij doelde op de afschrijving van gedwongen inruil.
Waar moet ik dan aan denken?
En is het zinvol om eea door een advocaat te laten afhandelen om wel de aankoopsom terug te vorderen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Begin 2022 is uw nieuwe Renault Twingo e-Tech Electric geleverd. Vanaf de eerste dag heeft u problemen gehad met het laden van deze auto. Eind maart waren er problemen met het audio scherm en kort daarna was opladen helemaal niet meer mogelijk. Sinds begin april staat de auto bij de garage. De garage erkent de problemen en ziet geen mogelijkheden de problemen op korte termijn op te lossen, wegens leveringsproblemen. De verkoper is bereid mee te werken aan ontbinding van de koopovereenkomst. De verkoper stelt dat hij wel aanspraak maakt op een gebruiksvergoeding (afschrijving bij gedwongen inruil). U wilt graag weten wat een redelijke gebruikersvergoeding zou zijn. Ook wilt u graag weten of het zinvol is om te (laten) bepleiten dat u recht heeft op teruggave van het volledige aankoopbedrag, zonder dat de verkoper aanspraak maakt op een gebruiksvergoeding.

Hoofdregel

In beginsel geldt dat de kosten bij ontbinding van de overeenkomst voor rekening zijn van de partij wiens tekortkoming in de nakoming gezorgd heeft voor de rechtsgrond voor de ontbinding. De verkoper heeft in dit geval een product geleverd dat niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Zijn ‘tekortkoming in de nakoming’, de levering van een non-conform product, is de oorzaak van de door u ingeroepen ontbinding. In beginsel zal de verkoper zodoende geen aanspraak maken op een gebruiksvergoeding.

Uitzonderingen

Soms is het echter redelijk om toch een vergoeding toe te kennen aan de verkoper. Het recht op kosteloze vervanging en/of het toerekenen van de kosten aan de verkoper van een non-conform product bij ontbinding, is niet bedoeld om de koper van een non-conform product in een betere positie te brengen dan het geval zou zijn bij levering van een conform product.

Jurisprudentie en Geschillencommissie

Er zijn verschillende uitspraken van rechters en de Geschillencommissie. De lijn die daaruit valt af te leiden is dat er door de verkoper in principe geen gebruiksvergoeding mag worden gevraagd, behalve in uitzonderingsgevallen. In elk geval is bij een duur (nieuw) product dat langdurig gebruikt, de kans groter dat een gebruiksvergoeding aan de verkoper wordt toegekend dan bij tweedehands product dat kort is gebruikt.

Berekening gebruiksvergoeding

Voor het berekenen van een redelijke gebruiksvergoeding kunt u gebruik maken van onze Autokosten-tool. In dit programma kunt u de betreffende auto inclusief eventuele aanvullende opties selecteren en een verwachte gebruiksduur en voorgenomen jaarlijkse kilometrage opgeven. Meestal is een verwachte gebruiksduur van ongeveer 6 jaar en een jaarlijks kilometrage van ongeveer 12.500 km redelijk. Als u een langere gebruiksduur en/of ander jaarlijks kilometrage aannemelijk kunt maken staat het u vrij deze gegevens op te geven. Vervolgens telt u de onderdelen vaste en variabele afschrijving en de kosten voor reparaties, onderhoud en banden (nummers 1, 5, 7 en 8 uit de berekening) bij elkaar op en vermenigvuldigd u dit bedrag met het werkelijke aantal gereden kilometers.

Conclusie

In beginsel geldt dat de kosten bij ontbinding wegens non-conformiteit voor rekening van de verkoper behoren te komen. In uitzonderingsgevallen kan het redelijk zijn om desondanks een gebruiksvergoeding toe te kennen. In uw geval betwijfel ik of er in redelijkheid ruimte is voor een gebruiksvergoeding. U heeft nauwelijks normaal gebruik kunnen maken van de auto. Als u een redelijke gebruiksvergoeding wilt berekenen, kunt u daarvoor onze autokosten-tool gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Gebruiksvergoeding en Klachten na aankoop.