Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorlopige teruggave rijbewijs

Vraag gesteld door op 12 februari 2022

Rijbewijs ingevorderd 60 kilometer te hard terugvorderen

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Uw rijbewijs is (voorlopig) ingevorderd vanwege de constatering van een (ernstige) snelheidsovertreding (60 km/u te hard) en u wilt graag weten hoe u het rijbewijs terug kunt krijgen.

Verzoek teruggave rijbewijs

Na inbeslagname van het rijbewijs heeft de politie 3 dagen om het rijbewijs bij de OvJ te bezorgen. Vervolgens moet de OvJ binnen 10 werkdagen beslissen of het rijbewijs in afwachting van de strafprocedure voorlopig moet worden teruggeven. Als besloten wordt het rijbewijs niet (voorlopig) terug te geven of als de beslissing hierover niet binnen deze 10 dagen wordt genomen, kunt u een klaagschrift laten indienen. De rechter bepaalt dan of het rijbewijs voorlopig moet worden teruggegeven.

Hoger beroep

Als de rechter uw verzoek om teruggave afwijst kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beoordeelt uw verzoek niet inhoudelijk, maar bekijkt alleen of het recht goed is toegepast. 

Voorlopige teruggave

Uiteindelijk zal in een andere procedure worden bepaalt welke straf zal worden opgelegd voor de ernstige snelheidsovertreding. Er kan een geldboete, rijontzegging, taakstraf of een combinatie hiervan worden opgelegd. Ook kan worden bepaalt dat u een verplichte cursus moet volgen bij het CBR.