Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Uitrit of gelijkwaardige kruising

Vraag gesteld door op 17 maart 2022

Er is discussie over wel of geen voorrang als men uit de Beltmolenstraat de Wipmolenstraat in Almere op wil rijden. Wijk is een 30 km zone. Her en der zijn drempels geplaatst.  Zo ook aan het einde van de Beltmolenstraat De Beltmolenstraat sluit aan op een soort t-splitsing.
Beide wegen zijn klinkerwegen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten of de ‘T-splitsing’ Beltmolenstraat en Wipmolenstraat in Almere kwalificeert als een gelijkwaardige kruising. Of dat verkeer komende van de Beltmolenstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Wipmolenstraat, omdat er sprake is van een uitritconstructie.

Uitritconstructie

De zogenoemde uitritconstructie is in de jurisprudentie ontwikkeld. Een uitrit is een uitrit als het voor een ieder bij het naderen van de uitrit duidelijk is dat er sprake is van een uitrit. Verder kenmerkt een uitrit zich door verlaagde trottoirbanden en van doorlopende bestrating die de trottoirs aan weerszijden van de uitrit verbindt. Op grond van art. 54 RVV1990 moeten bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals het in- of uitrijden van een uitrit, het overige verkeer voor laten gaan.

Gelijkwaardige kruising

Er is hier sprake van een gelijkwaardige kruising. Op een gelijkwaardige kruising geldt de algemene voorrangsregel dat bestuurders voorrang verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders ex art. 15 RVV 1990.

Onduidelijkheid

De weginrichting kwalificeert niet als een uitritconstructie die aansluit op een doorgaande weg (Wipmolenstraat). De wegbeheerder had er goed aan gedaan om de Wipmolenstraat in het (nu deels) verhoogde kruisingsvlak te betrekken. Dit had de gelijkwaardigheid van de kruising kunnen benadrukken en had verwarring m.b.t. vermeende uitritconstructie kunnen voorkomen.

Conclusie

Het is begrijpelijk dat er verwarring is ontstaan aangaande de voorrangsregels die gelden op de door u genoemde T-splitsing. Er is in dit geval sprake van een gelijkwaardige kruising. De wegbeheerder had de verwarringen kunnen voorkomen door de Wipmolenstraat in het verhoogde kruisingsvlak te betrekken. Ik raad u aan om de wegbeheerder (de gemeente) te vragen om treffende maatregelen te treffen. Er kan bijvoorbeeld een waarschuwingsbord (J8) worden geplaatst of de Wipmolenweg kan alsnog in het verhoogde kruisingsvlak worden betrokken.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over verkeersregels in Nederland.