Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Stormschade bij nog af te leveren nieuwe auto

Vraag gesteld door op 6 maart 2022

Ik heb een nieuwe auto gekocht bij Mercedes Den Haag. De auto is nog niet aan mij uitgeleverd. Tijdens de storm van februari heeft de auto schade opgelopen. De auto moet geheel worden overgespoten en een ruit moet worden vervangen. Naar ik begrijp zal dit een waardevermindering van de auto tot gevolg hebben (dealer zegt van niet). Ben ik verplicht auto af te nemen (koopovereenkomst is getekend en auto is conform mijn opdracht samengesteld)? Hoe wordt de waardevermindering vastgesteld? Heb ik recht op compensatie in de vorm van koopsom vermindering? Hoe zit het met garantie? De auto zal wsl uitelkaar worden gehaald voor het overspuiten. Wat als er later gebreken ontstaan door het foutief assembleren van de auto?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een nieuwe auto gekocht die voor aflevering ernstige stormschade heeft gehad. Het dealerbedrijf heeft aangegeven de schade te zullen herstellen. De auto zal opnieuw worden gespoten en een van de ruiten zal worden vervangen. Naar uw mening zal er ondanks het herstel van de schade sprake zijn van waardevermindering. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Koopovereenkomst

Uit de koopovereenkomst volgt voor u de verplichting tot het betalen van de koopprijs. De verkoper moet een auto afleveren die voldoet aan de overeenkomst. De (verbintenissen uit de) overeenkomst moet worden nagekomen.

Dag van aflevering

Het risico op schade of het te niet gaan van de auto, ligt bij de koper vanaf het moment van aflevering. De garantie die een verkoper biedt zal in de regel starten op de dag van aflevering. Ook bij een eventueel beroep op non-conformiteit wordt gekeken naar de dag van aflevering.

Koop ontbinden

De overeenkomst hoeft niet (meer) te worden nagekomen nadat de overeenkomst is ontbonden. Het ontbinden van de overeenkomst is alleen mogelijk als een van de partijen te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst of als de overeenkomst voorziet in mogelijkheden hiertoe.  

Waardevermindering

Naar mening van onze Automotive Experts zal er, mits het herstel deugdelijk wordt uitgevoerd, geen sprake zijn van een wezenlijke waardevermindering. U kunt er desondanks voor kiezen om een schade experts te raadplegen. Als de schade expert vaststelt dat er wel sprake is van waardevermindering, dan kunt u een vergoeding voor dit verlies vorderen van de verkoper.

Conclusie

Zolang de auto voldoet aan de overeenkomst op het moment van aflevering en de auto, ondanks het schadeherstel, tijdig wordt afgeleverd, dan kan de overeenkomst niet worden ontbonden. Het schadeherstel zal geen gevolgen hebben voor de garantie of uw wettelijke rechten. De schade en het herstel hiervan hebben plaatsgevonden vóór het moment van aflevering. Mocht er sprake zijn van waardeverlies, dan kunt u hiervoor een vergoeding vragen aan de verkoper. Het is aan u om te bewijzen dat er sprake is van waardevermindering.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's over Waardevermindering, Koop annuleren en Klachten na aankoop