Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsverhoging caravanstalling

Vraag gesteld door op 24 maart 2022

wij hebben een bestaand contract met een caravanstalling, waarbij de stallingskosten 448€ bedragen. Looptijd is van 26-04-2021 tot 26-04-2022. Wederzijdse opzegging dient 2 maanden van tevoren te geschieden. Bij niet tijdige opzegging wordt contract met 1 jaar verlengd. De huurprijs wordt aan de hand van de CPI index herzien. Vandaag ontvingen wij de factuur voor het komende jaar, waarbij de huur ineens naar 530€ wordt verhoogd; een stijging van ruim 18%.

Bij navraag stelt de verhuurder, dat deze tarieven al sinds september 2021 op zijn website staan; en dat het verder een kwestie is van vraag en aanbod etc.

In hoeverre zijn wij hier echter aan gehouden? Dat hij dat voor nieuwe klanten/contracten doet is zijn goed recht; wij hebben toch echter een geldig contract waar duidelijk sprake is van een herziening gebaseerd op de CPI index?

Wat kunnen we hiertegen doen zonder dat onze caravan wordt 'buiten gegooid'... ?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


U heeft een stallingsovereenkomst voor uw caravan. De looptijd is voor één jaar met stilzwijgende verlenging, met een opzeggingstermijn van 2 maanden voor afloop van het contractjaar. In het contract is geregeld dat de prijs wordt herzien aan de hand van de CPI index. Voor het komende jaar is de prijs met 18% gestegen. De stallinghouder geeft aan dat deze verhoging al sinds september op zijn website staat zodat u het had kunnen weten. U wilt weten in hoeverre u hieraan bent gehouden. 

Reden en tijd

U geeft niet aan of er een speciale reden is dat de prijs meer is verhoogd dan normaal gesproken. U kunt de stallinghouder vragen wat de reden is dat de huurprijs zoveel omhoog is gegaan. Er bestaat geen wetgeving die het een stallinghouder verbiedt om de prijs te verhogen. Soms kan een dergelijke verhoging acceptabel zijn, bijvoorbeeld als de stallinghouder extra kosten heeft moeten maken. In dat geval zal het niet als onredelijk worden beschouwd. Het staat ter discussie of de stallinghouder u voldoende en op tijd heeft geïnformeerd over de verhoging nu hij het eerder al op zijn website heeft gezet. Wordt in de overeenkomst nog een voorbehoud gemaakt of wordt naar de website verwezen voor de juiste tarieven?

Opzeggen

U kunt er natuurlijk voor kiezen om de overeenkomst op te zeggen en een ander adres te zoeken voor uw caravan, als u de prijsverhoging onredelijk acht. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, vraag hen dan advies en bijstand.

Zie voor meer informatie onze pagina over tips voor caravanstalling.