Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete voor sigarettenpeuk op straat in het Verenigd Koninkrijk

Vraag gesteld door op 11 april 2022

Tijdens een stedentripje in Londen heb ik een een sigaret op de grond gegooid. Hiervoor ben ik beboet. Ik heb inmiddels op mijn huisadres een papier ontvangen waaruit ik opmaak dat ik via een link de boete in betalen. Ben ik verplicht deze boete te betalen en wat gebeurd er als ik niet betaal?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft in het Verenigd Koninkrijk een boete gekregen voor ‘littering’ door op straat gooien van een sigarettenpeuk. U heeft onlangs een brief ontvangen met het verzoek de geldboete alsnog te betalen binnen 5 dagen. U wilt graag weten of u verplicht bent om deze geldboete te betalen en wat het gevolg is als u geen gehoor geeft aan de door u ontvangen brief.

Hoofdregel

Het uitgangspunt is dat ieder land voor zich bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn en op welke manier de aan de verboden gedraging gekoppelde sancties ten uitvoer worden gelegd. Als een strafbare gedraging is begaan dan dient de overtreder de consequenties hiervan te respecteren. In beginsel kan een straf alleen ten uitvoer worden gelegd als de overtreder zich binnen de landsgrenzen van het betreffende land bevindt of begeeft.

Kaderbesluit

Op grond van het EU-kaderbesluit inzake de wederzijdse erkenning van geldelijke sancties, kan een geldboete voor een strafbare gedraging in lidstaat A, ten uitvoer worden gelegd in lidstaat B. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De strafbare gedraging moet onder het bereik van het kaderbesluit vallen en de boete moet onherroepelijk zijn vastgesteld.

Brexit

Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer van de EU en is het genoemde kaderbesluit niet van toepassing op de door u ontvangen geldboete. De geldboete kan zodoende niet in Nederland geïncasseerd worden op verzoek van de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Conclusie

Als u de overtreding hebt begaan en hiervoor geen straf- of schulduitsluitingsgronden bestaan, dan zult u de in het Verenigd Koninkrijk opgelegde geldboete moete betalen. Ik raad u in dat geval aan om z.s.m. aan het betaalverzoek te voldoen. Als u besluit de geldboete niet te betalen, dan zal het totaal verschuldigde bedrag fors hoger kunnen uitvallen. Pas na verjaring kan het alsdan verschuldigde bedrag niet meer geïncasseerd worden in het Verenigd Koninkrijk. Tot die tijd kan betaling van de boete in het Verenigd Koninkrijk worden afgedwongen. Het is bovendien erg lastig om in te schatten of een vordering in het buitenland verjaard is, omdat de verjaringstermijn gestuit kan worden.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over gedwongen betaling boete