Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie op garantie e-bike accu

Vraag gesteld door op 28 november 2021

Nadat mijn accu ( Sparta ion accu) na 2 jaar stuk ging heb ik een nieuwe ontvangen (garantie)
Deze accu ging ook na 2 jaar stuk , nu zegt de fabrikant dat er maar 1 x garantie wordt gegeven. Kan dit wel? deze nieuwe accu valt toch ook weer onder de garantie (kost 800 euro).
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft enige tijd terug een nieuwe e-bike gekocht. Binnen de fabrieksgarantie voldeed de accu niet meer en is deze vervangen voor een nieuwe accu. U heeft nu amper 2 jaar na deze vervanging opnieuw problemen met de accu. De fabrikant heeft aangegeven de accu niet opnieuw kosteloos te vervangen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Garantie is een toezegging van de garantiegever dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben van een fietsaccu is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de leeftijd en het gebruikAls u kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de elektrische fiets(accu) werd afgeleverd, dan heeft u recht op kosteloos herstel.

Gebrek

Van de accu van een elektrische fiets mag worden verwacht dat deze ten minste 5 tot 8 jaar meegaat, mits de accu op een goede manier wordt gebruikt en onderhouden. In deze periode zal de accu wel achteruit gaan. De accu zal langer nodig hebben om volledig op te laden en zal sneller leeg zijn.

Conclusie

De fabrieksgarantie geldt voor de duur van 2 jaar. Na deze periode kunt u geen aanspraak meer maken op kosteloos herstel of vervanging. Na verval van de garantie door tijdsverloop maakt u geen aanspraak meer op kosteloos herstel of vervanging onder deze garantie.

Ditzelfde principe geldt ten opzichte van uw wettelijke rechten bij non-conformiteit. U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. De redelijke verwachting die u mag hebben van een fietsaccu is dat u 5 tot 8 jaar gebruik kunt maken van deze accu vanaf het moment van aankoop. Vervanging van het product op grond van non-conformiteit, verlengd de termijn van de redelijke verwachting na aankoop niet.

Desalniettemin kunt u m.i. met succes een beroep doen op non-conformiteit. Ondanks de eerdere vervanging van de accu, voldoet de accu nog altijd niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. Als u kunt aantonen dat er sprake is van een gebrek wat u in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dit gebrek al aanwezig was vanaf het moment dat de accu werd geleverd en er dus geen sprake is van gebrekkig onderhoud of verkeerd gebruik, moet de verkoper de accu repareren of vervangen op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. Ik raad u aan om de verkoper met het voorgaande te confronteren.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB
Garantie - ANWB