Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

E-scooter haalt opgegeven actieradius niet

Vraag gesteld door op 6 mei 2021

De actieradius van de Super Soco TC. Men geeft 80 km onder ideale omstandigheden op. Afstand van 45 km haal je met veel moeite. Bij een buitentemperatuur van12 graden. Windkracht 1, groot deel wind mee.  5% accu over, maar bij 5% is de topsnelheid nog maar 15km/h en acceleratie naar die 15 km/h is dan  bedroevend. Het is vanaf 15% al een behoorlijke daling in acceleratie.

Dealer heeft hier ook contact over gehad, maar het wordt afgedaan dat buitentemperatuur ook invloed heeft. Enzo zijn er uiteraard meerdere zaken die invloed op de actieradius hebben. De cijfers die Vmoto presenteren zijn zogezegd onder ideale omstandigheden, maar de praktijk is anders. Want de praktijk is dat 40km niet eens onder goede prestaties haalbaar is.
Dit betekent dus dat nauwelijks dat de helft van de beloofde actieradius haalbaar is. Dealer zei dat de accu's wel opgestuurd kunnen worden om ze te laten balanceren, maar verwacht daar niet veel verbetering in.
Het is ook absurd als je na 5 maanden en 3200 km twee accu's moet opsturen om dit te laten doen !!
Ik heb 4500 euro betaald voor een product wat dus niet voldoet.

Wat zijn mijn rechten hierin als consument? Kan ik de koop bijvoorbeeld ongedaan maken?
 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een vraag over uw e-scooter (Super Soco TC). Deze haalt circa 60% van de opgegeven actieradius. U vraagt wat uw rechten zijn.

Gebrekkig product?
Volgens de wet heb je recht op een product dat voldoet aan de verwachtingen op grond van de koopovereenkomst. Dit wordt ook wel het conformiteitsvereiste genoemd (artikel 7:17 BW). Als je kunt aantonen dat het product een gebrek heeft/non-conform is, dan kunt u van de verkoper herstel of vervanging eisen. Is dat niet mogelijk, dan kan je de overeenkomst afhankelijk van de ernst van het gebrek ontbinden of prijsvermindering vragen.

De vraag is of er in uw geval sprake is van een gebrekkig product, doordat de actieradius niet voldoet aan hetgeen u mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst.

Ik heb uw vraag voorgelegd aan één van onze technisch experts. Hij geeft aan dat een verschil in de opgegeven actieradius en de werkelijke actieradius niet ongewoon is.

Hij beschikt alleen nog niet over voldoende cijfers om te kunnen zeggen wat een acceptabel verschil te noemen is. Kijkend naar de recente e-scootertest van de ANWB zijn er scooters bij die 65% tot 75% van de opgegeven actieradius in de praktijk halen, maar dat is nog steeds een grijs gebied, afhankelijk van de rij-omstandigheden (langdurig op constante snelheid of juist vaak stoppen/optrekken, dus buitenweg of stadsverkeer). De scootertest van de ANWB is in de zomer gedaan, dus binnen de ideale temperatuur tussen 15 en 25 graden Celsius.

U geeft aan dat u de scooter 5 maanden heeft, dus dan heeft u bij lagere temperaturen gereden.

Actieradius
De fabrikant Vmoto geeft voor het model Soco TC een actieradius op van 65-70 km (dat is lager dan u schrijft) mét de disclaimer: “Gegevens afkomstig van praktijktesten onder ideale omstandigheden, alle gegevens dienen uitsluitend ter referentie.”

Het lastige is dat niet beschreven wordt wat de ideale omstandigheden zijn. Misschien is voor de fabrikant een ideale omstandigheid 30 km constant zonder stoppen met wind mee of windstil en 20 graden. Er is geen onafhankelijke norm/meetmethode, zoals bij auto’s de WLTP. Ook het aantal keren stoppen en weer accelereren per rit is van invloed op het stroomverbruik.

Als we op 65 km 75% loslaten (geen standaard, geen vuistregel maar even ter indicatie) komen we op een actieradius van 48 km. U komt nauwelijks tot 40 km. Een dergelijk verschil is niet ongewoon als u vooral in stadsverkeer rijdt. Op constante snelheid zou wel een wat langere actieradius verwacht mogen worden.

Conclusie
Al met al vinden wij het een twijfelgeval. Omdat er geen standaard meetwijze is, kan niet zonder meer gezegd worden dat er sprake is van een gebrek. 

Als het een gebrek is, dan moet de verkoper in elk geval in de gelegenheid gesteld worden om het gebrek te hertellen. Om die reden is het raadzaam mee te werken aan een verbeterslag voor de accu’s, zoals de dealer voorstelt.

Mocht u er met de verkoper niet uitkomen, dan kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Tweewielers (als de verkoper daarbij is aangesloten).

Meer informatie over klachten na aankoop, inclusief een stappenplan (met modelbrieven) vindt u op onze website.