Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aankoop nieuwe auto

Vraag gesteld door P.W.M. van de Kamp op 6 januari 2021

Eind oktober begin november 2020, willen wij een nieuwe VW kopen, op dat moment was de VW nog niet te bestellen, wij zijn toch akkoord gegaan met hetgeen toen provisorisch in elkaar gezet is door verkoper, De VW is nog steeds niet bestelbaar, nu willen wij deze overeenkomst beëindigen, maar dealer houdt ons aan deze provisorische ongein, kan dat? of hebben wij een mogelijkheid dit te beëindigen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft akkoord gegeven op een offerte en toelichting per e mail voor de levering van een nieuwe auto. De gekozen uitvoering was nog niet beschikbaar. Er is offerte opgesteld op basis van een andere uitvoering en voor de prijs is aansluiting gezocht bij de voorlopige prijslijst van de importeur. De verwachting was dat deze uitvoering door de verkoper besteld kon worden vanaf januari 2021. U heeft onlangs te horen gekregen dat de gewenste uitvoering niet vanaf januari 2021 besteld kan worden. De vermoedelijke datum waarop de bestelling kan worden geplaatst is verschoven naar februari 2021. U wilt niet langer wachten op de levering van de auto en u wilt de overeenkomst ontbinden. De verkoper stelt dat er sprake is van een overeenkomst die niet op de door u genoemde gronden kan worden ontbonden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pacta sunt servanda
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod. Overeenkomsten zijn in beginsel vormvrij. De hoofdregel is dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. Als partijen een koop overeenkomen kan de koper levering van het gekochte vorderen en kan de verkoper de overeengekomen prijs vorderen van de koper.

Algemene voorwaarden
Als algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst dat zijn partijen ook aan het bepaalde in de algemene voorwaarden gebonden.

Vermoedelijke leveringstermijn
Mede omdat de auto (nog) niet besteld kon worden is op de offerte slechts een gewenste leveringstermijn genoemd. Uit de algemene voorwaarden van de verkoper volgt dat leveringstermijn altijd indicatief zijn en dat pas na 21 dagen na ingebrekestelling sprake van verzuim kan zijn.

Ontbinden
Een koopovereenkomst kan slechts kosteloos worden ontbonden als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming die ontbinding rechtvaardigt. Het niet (tijdig) leveren van de auto kwalificeert, na verval van een fatale leveringstermijn, als een tekortkoming in de nakoming die ontbinding rechtvaardigt. Als geen fatale termijn is overeengekomen, kan pas ontbonden worden nadat verzuim is ingetreden. Verzuim treedt in na verval van de bij ingebrekestelling aangezegde termijn.

Conclusie
Op grond van de overeenkomst c.q. aanvaarding van de offerte en toelichting per e mail, kan de overeenkomst in ieder geval correct worden nagekomen door levering van de auto eind maart 2021. Uit de algemene voorwaarden volgt dat de verkoper pas in gebreke kan zijn na 21 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling. U kunt de overeenkomst mijns inzien (nog) niet ontbinden. Vanaf de vermoedelijke leveringsdatum kunt u de verkoper schriftelijk in gebreke stellen en een laatste termijn gunnen van ten minste 21 dagen voor nakoming.

Voor meer informatie over de leveringstermijn bij de aankoop van een auto (Leveringstermijn - ANWB), verwijs ik u graag naar onze website.