Geldigheid aftrek punten rijbewijs Italië

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 11 oktober 2020

Ik heb recent een verkeersboete uit Italië ontvangen: 14 km te hard gereden op een 100km weg. Naast de boete is er sprake van een puntenaftrek van mijn rijbewijs. Hoe lang blijft deze puntenaftrek staan? Het lijkt me tenminste dat dat op een gegeven moment verjaart en je weer op de 20 punten komt.

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan in Italië. Naast een geldboete hebben de autoriteiten twee strafpunten opgelegd. U wilt graag weten of deze strafpunten verjaren.

Strafpunten rijbewijs

In Italië krijgt iedere bestuurder bij het behalen van het rijbewijs 20 punten. Bij verkeersovertredingen kunnen strafpunten worden afgetrokken. Als een bestuurder alle punten verloren heeft, wordt het rijbewijs ingetrokken c.q. geldt een rijontzegging.

Punten wegens goed gedrag

Voor iedere twee jaar dat een bestuurder zich goed gedraagt c.q. niet in aanraking komt met de autoriteiten in Italië verantwoordelijk voor het wegverkeer, krijgt de bestuurder twee punten toegekend. Een bestuurder kan maximaal 30 punten verzamelen.

Punten voor het volgen van een cursus

Zolang een bestuurder niet alle punten heeft verloren, kunnen punten worden verdiend door het volgen van een verkeersveiligheidscursus. Door het volgen van een dergelijke cursus kunnen zes punten worden verdiend.

Conclusie

Opgelegde strafpunten verjaren niet. Wegens goed gedrag ontvangt een bestuurder iedere twee jaar nieuwe punten. Door het volgen van een cursus kunnen eveneens punten worden verdiend. Als u zich twee jaar goed gedraagt in Italië heeft u in ieder geval de twee punten die nu zijn opgelegd, terugverdiend.

Voor informatie over het strafpuntensysteem in Italië verwijs ik u graag naar onze website.