Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijbewijskeuring

Vraag gesteld door op 9 april 2020

ivm een operatie waarbij in juni 2019 een tumor uit mijn hoofd is verwijderd met daarop volgend een kuur (bestraling en chemo) heb ik (80+) bij het CBR een gezondheidsverklaring moeten indienen. Na ca. 7 maanden kreeg ik het verzoek van het CBR om een keuringsrapport te laten opmaken door een door hen aangewezen neuroloog uit een maatschap in Arnhem.

Omdat mijn kuren en scans bij het UMC Utrecht juist waren beëindigd, had ik echter de behandelend neuroloog in Utrecht gevraagd om vanuit mijn dossier een rapport met de relevante informatie op te maken. Dit is gedaan en ik heb het keuringsrapport met bijlagen aan het CBR gezonden. Actueler kan het niet zijn!

Dit rapport werd echter niet geaccepteerd. Opnieuw werd mij gevraagd een afspraak te maken met een door het CBR aangewezen neuroloog in een maatschap deze keer in Nijmegen. Ik werd er op gewezen, dat alle kosten (al gauw enige honderden Euros) die de neuroloog zou berekenen voor mijn rekening zouden zijn.

Mijn vraag is: heeft het CBR het recht om mij te verplichten gebruik te maken van een door die dienst aangewezen neuroloog? Is ook hier niet van toepassing: "wie betaalt, bepaalt"? Graag uw reactie.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het keuringsrapport dat bij de aanvraag van een rijbewijs bij de gezondheidsverklaring moet worden ingediend. U wilt graag weten of het CBR u mag verplichten het keuringsrapport te laten opstellen door een door het CBR aangewezen arts, terwijl de kosten voor uw rekening komen.

Ja, het CBR is bevoegd om een arts aan te wijzen om het keuringsrapport op te laten maken.

Reglement Rijbewijzen

Bij ministeriele regeling is bepaald dat het CBR kan vorderen dat op kosten van de aanvrager van een rijbewijs een medische keuring wordt ondergaan bij een door het CBR aangewezen arts. Voorwaarden voor deze bevoegdheid is dat uw gezondheidsverklaring of het eerder afgegeven medische rapport daartoe aanleiding geeft (Art. 101 Reglement Rijbewijzen).

Conclusie

Het CBR is de organisatie die moet waarborgen dat weggebruikers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Het is daarbij van belang dat het CBR kan vertrouwen op het medische rapport. Tussen een behandelend arts en een patiënt bestaat een vertrouwensrelatie. Het is daarom van belang dat een onafhankelijk en onpartijdige arts de medische rijgeschiktheid vaststelt in het geval dat een eerder rapport of de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft.

Voor meer informatie over de medische keuring bij het verlengen van het rijbewijs verwijs ik u graag naar onze website.