Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete snel rijden

Vraag gesteld door op 26 maart 2020

Heb een boete gekregen voor te hard rijden 100 ik reed 141 km/h. en een rijverbod van een maand. Nu heb ik de boete betaald maar krijg ik een brief dat ik mijn rijbewijs op moet sturen. Is dat niet raar?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan in Duitsland. De Duitse autoriteiten hebben een boete en een rijontzegging opgelegd. U heeft een brief ontvangen met het verzoek uw rijontzegging aan te laten tekenen op uw rijbewijs. U wilt graag weten of dit een gangbare procedure is.

Boete

Meestal vragen de Duitse autoriteiten om een bedrag, gelijk aan de te verwachten boete, als zekerheid te storten. Dit bedrag wordt na het opleggen van de boete verrekend met het verschuldigde bedrag. Pas bij het opleggen van de boete kunnen aanvullende maatregelen worden opgelegd.

Rijverbod

Bij ernstige verkeersovertredingen wordt naast een geldboete vaak een rijverbod opgelegd. Voor bestuurders die niet woonachtig in Duitsland zijn wordt het rijverbod aangetekend op het rijbewijs. Er wordt dan een sticker aangebracht op het rijbewijs waaruit valt op te maken dat het rijbewijs gedurende het rijverbod in Duitsland niet geldig is.

Inleveren rijbewijs

Het rijbewijs moet fysiek worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteit. Dit kan per post of door afgifte ter plaatse. In uitzonderlijke gevallen kan het rijbewijs ook worden ingeleverd bij een andere autoriteit. U moet dan bij de autoriteit waar u het rijverbod wenst aan te laten tekenen, vragen of dat mogelijk is. De betreffende autoriteit is hiertoe niet verplicht.

Conclusie

Het is niet vreemd dat een rijverbod is opgelegd. Het rijverbod moet fysiek worden aangetekend op het rijbewijs. U kunt het rijbewijs met de post sturen voor deze aantekening. Let op, na het aantekenen van het verbod bent u niet meer bevoegd om in Duitsland een auto te besturen. Als u ervoor kiest het verbod ter plaatse te laten aantekenen, mag u niet zelf terugrijden naar Nederland.

Voor meer informatie over boetes uit Duitsland verwijs ik u naar onze website.