Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

BOVAG garantie versus Toyota garantie en dwaling bij verkoop

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 17 juli 2019

Bij de Toyota Dealer in Enschede heb ik een tweedehands auto (een Prius) gekocht ( prijs tussen 8.000 en 10.000 euro.) Het koopcontract werd dezelfde dag opgemaakt, onder de BOVAG Algemene Voorwaarden voor Koop/Reparatie en Onderhoud. Daarnaast zou de BOVAG Garantie van toepassing zijn en ik kreeg er een extra Toyota Occasion Plus garantie bij, voor 6 maanden tegen een meerprijs.

Op medio januari 2019 was de aflevering van de auto. Toen bleek dat de dealer slechts een van beide garanties wilde afgeven. Ik verzocht meermaals om de BOVAG-garantie. De dealer vond dat niet verstandig en adviseerde met nadruk geen BOVAG-garantie, maar een Toyota ocassion plus garantie te nemen. Hij stond er zelfs op. Die zou veel beter zijn volgens hem en meer dekken.

Mijn auto bleek echter gebreken te hebben. De gebreken heb ik 3 dagen na aankoop gemeld, dealer wilde deze niet vergoeden en gaf ook geen toestemming voor reparatie bij een andere dealer. Vervanging / reparatie moest wel bij hun, kosten tussen de 450-1000,-.

De dealer beweerde dat het gebruikelijk slijtage is en dat het niet onder hun (Toyota)garantiedekking valt. Het past bij de leeftijd en kilometrage van de auto. De BOVAG-garantie dekt echter wel gebruikelijke slijtage mits vastgesteld binnen de garantieperiode. Maar die van BOVAG heb ik dus niet.

Aanvullend informeer ik u nog over het volgende: Na veel onderzoek en studie, is het mij pas recentelijk gelukt (juli) om te bewijzen dat de dealer van het gebrek afwist vooraf/ ten tijde van de verkoop en niet genoemd heeft. Mijn garantietermijn verloopt medio juli.

Mijn vraag/vragen zijn:
-   als de auto gekocht is onder de BOVAG voorwaarden voor KOOP/REPARATIE en ONDERHOUD en de auto is meer waard dan 8.000 euro, heb ik dan automatisch ook recht op de BOVAG-aankoopgarantie?

-   het gebrek is 3 dagen na de aankoop al gemeld is bij dealer. Zou dit / had dit nog vanuit de BOVAG-voorwaarden voor KOOP/REPARATIE en ONDERHOUD gedekt moeten worden?

-   de verkoper heeft de mondelinge overeenkomst, namelijk BOVAG + Toyota-garantie in tweede instantie gewijzigd, op de dag van aflevering. Ik ben hier in goed vertrouwen in meegegaan. Ik voel mij nu hierdoor benadeeld.  Want hoewel ik het niet kan bewijzen lijkt het intentioneel, omdat het gebrek al bekend blijkt te zijn geweest, bij de dealer. kan ik hier nog iets mee doen?

-   Tot hoe lang na de aankoop kan ik mij beroepen op een dwaling? En tot hoe lang op non-conformiteit. Heeft de timing van het ontdekken van de dwaling met bewijs(kracht) hier nog invloed op?

Graag verneem ik uw advies/adviezen. Alvast bedankt!

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een tweedehands Toyota Prius gekocht bij een Toyota dealer ( prijs tussen 8.000 en 10.000 euro). Op de koopovereenkomst zijn de BOVAG voorwaarden van toepassing. Verder is er Toyota Occasion Plus garantie overeengekomen.
 
De auto bleek na de koop gebreken te hebben. Dit heeft u drie dagen na aankoop gemeld bij de verkoper. Volgens de verkoper was dit gebruikelijk slijtage dat past bij de leeftijd en de kilometerstand van de auto.
U heeft recent ontdekt dat de verkoper ten tijde van de verkoop op de hoogte was van het gebrek. U heeft een aantal vragen.
 
Garantie
U wilt weten of u als u bij een BOVAG dealer onder BOVAG voorwaarden een auto koopt u (automatisch) recht heeft op een BOVAG garantie. Nee, u heeft daar niet automatisch recht op. Dit moet zijn overeengekomen in de koopovereenkomst.
Garantie is een afspraak tussen partijen. Het is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft. Als er een gebrek ontstaat of er ontbreken onderdelen, dan kunt u  een beroep doen op de garantie en de verkoper moet dan in principe kosteloos herstellen.
 Het voordeel van garantie is dat dat de bewijslast bij de verkoper ligt.  U hoeft alleen aan te tonen wat er kapot is. Het is aan de verkoper het tegendeel te bewijzen.
 
Wettelijke garantie (non-conformiteit)
Garantie is in feite een aanvulling op de wet (artikel 7:17 BW). Ook daarin staat dat je recht hebt op een deugdelijk product. Dat is een product dat geschikt is voor normaal gebruik. Dit wordt ook wel 'wettelijke garantie' genoemd.
Als u kunt aantonen dat het product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dan kunt u de verkoper herstel of vervanging van het product eisen. Wat u mag verwachten van uw auto is onder meer afhankelijk van:
 

  • het soort product
  • de prijs van het product
  • bouwjaar
  • kilometerstand of draaiuren
  • waar het product is gekocht (dealer of particulier)
  • informatie van de verkoper
  • informatie op de koopovereenkomst
  • aanbod in de brochure of folder van de fabrikant

 
De bewijslast ligt bij de verkoper als het product binnen 6 maanden na aflevering een gebrek vertoont. De wet gaat er dan vanuit dat het gebrek al bij aankoop aanwezig was. Als de verkoper vindt dat het product niet gebrekkig is, moet hij dat bewijzen.
 
Dwaling
Naast de garantie en non-conformiteit kunt u zich in dit geval mogelijk beroepen op dwaling. Bij dwaling wordt er een overeenkomst gesloten op basis van verkeerde informatie. U moet dan wel kunnen aantonen dat de verkoper ten tijde van de verkoop wist van het gebrek en dat u –als u het had geweten – niet tot aankoop was overgegaan. Als u hierin slaagt, kunt u de overeenkomst vernietigen. U moet de auto teruggeven en de verkoper moet de koopprijs terugbetalen.
 
Conclusie
Als er sprake het gebrek onder de garantie valt, dan kunt u zich op de garantie beroepen en moet de verkoper kosteloos herstellen.
Als het een gebrek is dat u niet hoefde te verwachten op grond van de koop (gelet op prijs, bouwjaar, kilometerstand etc) heeft u ook recht op kosteloos herstel.   
Als u kunt aantonen dat de verkoper op het moment van de koop op de hoogte was van het gebrek, kunt u de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling.
 
Komt u er met de verkoper niet uit, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.
 
Op onze website kunt u meer lezen over garantie, dwaling en klachten na aankoop.