Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gasprijs chaletpark

Vraag gesteld door Melan op 24 december 2018

Wij krijgen een gasprijs verhoging van 33% en een verzoek om te gaan kijken naar een ander alternatief voor verwarming i. onze chalet.
De gasprijs van 2018 gaat men met terugwerkende kracht vaststellen.
Mag dat allemaal en wat kunnen wij nog daar aan doen. Wat als men geen propaan meer aan ons gaat leveren?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U huurt een plaats op een camping. Nu worden de gasprijzen flink verhoogd. U vraagt naar uw rechten.

Een campingeigenaar mag de prijzen op de camping elk jaar verhogen. Ook de prijzen voor gas. De verhoging moet wel redelijk zijn. Een verhoging van 33% is wel erg hoog. Als dit wordt veroorzaakt door belastingen en bijdragen waar de campinghouder ook zelf mee wordt geconfronteerd is dit toegestaan. Is dit niet het geva,l dan is 33% verhoging te veel. U kunt in dat geval het gesprek aangaan met de campingeigenaar. Komt u er niet uit, dan kunt u dit voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie als het een Recron camping is.

Verhoging met terugwerkende kracht is niet toegestaan. De prijzen die worden gehanteerd over 2018 moeten worden gebruikt. Eventuele verhogingen hadden voor het begin van het afgelopen jaar aangekondigd moeten worden.

Als gas niet meer wordt toegestaan op de camping zal gekeken moeten worden naar alternatieven. Eventuele kosten voor de aanleg hiervan mogen worden doorberekend aan de huurders. In geval van aanlegkosten wordt hiervoor in de voorwaarden van de Recron wel rekening gehouden met een afschrijving. Zou u na een paar jaar uw plaats opzeggen, dan heeft u recht op teruggave van een deel van de kosten.

Voor meer informatie over uw rechten op de camping verwijs ik u graag naar onze website.

***

Reactie van Melan:

Bedankt voor uw reactie.
We weten niet of de camping eigenaar gaat stoopen met het leveren van gas. Hij heeft alleen de verhoging aangegeven en aangegeven om eens te gaan kijken naar een andere optie. Onze indruk is dat hij het aan de chalet eigenaren overlaat. Het is maar helemaal de vraag of hij in de toekomst de kraan dicht draait. Zo ja, moet hij dan voor de huurders een andere oplossing zoeken of moeten de huurders dat zelf doen?
De prijs is op dit moment al erg hoog tw 6,40 per kube. (1,60 x4) Dat loopt via een propaantank.
De chalets staan op huurgrond en ieder heeft zijn eigen meter.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

De campingeigenaar beslist over de wijze van gaslevering of alternatieven. Daarbij kan hij ook de verantwoordelijkheid bij de huurders leggen.