Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn de vereisten aan een bekeuring

Vraag gesteld door idsvlieg op 28 maart 2017

Wat zijn de meest geconstateerde gebreken aan een beschikking van het CJIB waarbij een boete wordt opgelegd. Of zitten ze allemaal perfect in elkaar. In die van mij ontbreekt b.v. een ondertekening, staat de exacte locatie van de overtreding niet duidelijk vermeld. Er staat een feitcode op, maar wat is dat? Een foto/filmnummer en zaaknummer, kan ik dat controleren?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U vraagt naar de meest geconstateerde gebreken aan bekeuringen van het CJIB.

Wij hebben geen statistieken van fouten in bekeuringen. Wel is het zo dat fouten aangepast kunnen worden. U moet wel kunnen begrijpen wat u wordt verweten en waar en wanneer de overtreding ongeveer heeft plaatsgevonden. Is dat niet het geval, dan kunt u ook geen verweer voeren.

Een feitcode geeft aan welke overtreding u heeft begaan. Op de website van het openbaar ministerie kunt u de bijbehorende overtreding opzoeken. Met het foto/filmnummer kunt u de betreffende foto/film opvragen. Op de bekeuring staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Informatie over boetes en bezwaar vindt u op onze website.***

Reactie van Michiel Claesen:

U heeft een beschikking van het CJIB ontvangen vanwege een verkeersovertreding. Hier heeft u een aantal vragen over.

Meest voorkomende gebreken in een beschikking
Deze informatie is bij ons niet bekend.

Ondertekening beschikking vereist?
Nee, is géén vereiste.

Omschrijving locatie beschikking
Foutieve omschrijving exacte locatie op de beschikking mogen naderhand worden aangepast. Relevant is of u de overtreding al dan niet begaan heeft.

Feitcode
Code die correspondeert met een omschrijving van een overtreding of misdrijf. Voordeel hiervan is dat overtredingen sneller en geautomatiseerd kunnen worden afgedaan.

Digitale Loket CJIB
De beschikbare foto opvragen, bezwaar maken of betalen van de beschikking kan heel eenvoudig via het Digitale Loket van het CJIB.

Informatie over bezwaar en beroep vindt u op onze website.