Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ontbinding koopcontract - wanneer -juridisch- een feit?

Vraag gesteld door mmmmmmm op 30 oktober 2017

Hoe zit het bij ontbinden van een koopcontract van een stacaravan ivm verborgen gebreken? Het huurcontract staat nu nog op naam van de koper.
1. Is het terugontvangen van het geld voldoende voor -juridische- ontbinding van het contract? Wanneer is het een juridisch feit?
2. Komt de huur van de kavel waar het ding staat dan automatisch weer op naam van de verkoper?
3. En ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden c.q. opleveren van de plek dan eveneens weer bij de verkoper?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een stacaravan gekocht en wilt vanwege verborgen gebreken de koop- en huurovereenkomst ontbinden.


Bij beantwoording van deze vraag ga ik ervan uit dat de koopovereenkomst gesloten is tussen twee particulieren. Hieronder zal verder ingegaan worden op de door u gestelde vragen.

Koopovereenkomst (tussen u en de verkoper)

Vraag 1: Ontbinden van een overeenkomst kan niet zomaar. Het gebrek moet van dusdanige aard zijn dat het de ontbinding rechtvaardigt. Daarvan uitgaande zou het voldoende moeten zijn om schriftelijk aan te kondigen dat u de overeenkomst ontbindt. Op het moment dat u het aankoopbedrag terug ontvangt, en u stacaravan oplevert in de staat waarin u dit heeft ontvangen, is de koop ontbonden.

Huurovereenkomst (tussen u en de campingeigenaar)
Vraag 2: De koopovereenkomst staat los van de aangegane huurovereenkomst. Het gaat hier namelijk op een contract met een andere contractspartij, namelijk de campingeigenaar. Dat houdt in dat de ontbinding van de koopovereenkomst, die bestaat tussen u en de verkoper, niet met zich meebrengt dat de huurovereenkomst tussen u en de campingeigenaar van rechtswege eindigt. Daarvoor dient u zich te wenden tot de campingeigenaar. Alleen met zijn toestemming kan de huurovereenkomst beëindigd worden.

Vraag 3: Zoals hiervoor beschreven is, staat de koopovereenkomst los van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Dat betekent dat de verplichtingen zoals het onderhouden c.q. opleveren van de plek in beginsel op u als koper rusten en niet automatisch op de verkoper overgaan bij ontbinding van de koopovereenkomst. Pas als de campingeigenaar ingestemd heeft met de beëindiging van de huurovereenkomst met u vervallen die onderhoudsverplichtingen.

Tot slot, ik adviseer u met de verkoper - bij de afspraken over ontbinding van de koopovereenkomst - ook afspraken te maken over de (verrekening van de) eventueel door u al betaalde huur.

Meer informatie over vaste plaats en koop en verkoop van een stacaravan vindt u op onze website.