Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

bekeuring Italië

Vraag gesteld door robsoet op 1 mei 2018

Onlangs heb ik een factuur van NIB gekregen over een openstaande rekening van een bekeuring augustus 2016 (ongeautoriseerd inrijden van een milieuzone).
Nu heb ik het forum doorlopen met vergelijkbare casussen.
Vervolgens heb ik NIB gemeld dat ik hun aanmaning geen rechtmatige inning vind (veel hoger bedrag) gezien het feit dat Italië een verdrag heeft afgesloten met NL om boetes via CJIB te laten verlopen.
Nu claimt het NIB dat boetes voor tolheffingen, parkeerboetes en andere overtredingen onder de gemeentepolitie vallen en niet via het CJIB afgehandeld worden omdat dit boetes op gemeente niveau zijn. Het NIB handelt namens Het NIVI EMO (European Municipality Outsourcing).
Wat vindt u van deze redenatie? Welke advies heeft u voor mij op dit op gepaste wijze af te handelen?Alvast vriendelijk bedankt.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt onlangs een factuur van NIB gekregen betreft een openstaande boete uit augustus 2016 waarbij u een milieuzone in Italië in bent gereden waar het u niet toegestaan was. U hebt bezwaar aangetekend en aangegeven dat de inning niet rechtmatig is nu er een verdrag bestaat waarbij boetes via het CJIB geïnd worden. NIB geeft aan dat overtredingen die onder de gemeentepolitie vallen niet via het CJIB worden afgehandeld. U vraagt zich af hoe u dit op gepaste wijze kunt afhandelen.

Op zich kunnen boetes uit Italië vooralsnog niet in Nederland worden geïnd zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Zowel Italië als Nederland hebben een Europees besluit (geen verdrag) getekend dat wederzijdse inning makkelijker maakt.

Het kan natuurlijk wel zijn dat het incassobureau deze zaak aan de Nederlandse rechter voorlegt als u niet betaalt en boete onherroepelijk is geworden. Mocht deze de boete bekrachtigen kan de boete in Nederland worden geïncasseerd. Als er inderdaad een dagvaarding wordt opgesteld zullen de kosten die het incassobureau maakt oplopen. Mocht de rechter u in het ongelijk stellen loopt u het risico dat u deze kosten moet vergoeden.

Echter, feit blijft uiteindelijk dat als u geen bewijs hebt dat u de overtreding niet begaan hebt, u het beste kunt overgaan tot betaling van de boete. Indien u dat nalaat kan het bedrag verder oplopen. Ook kan u bij een volgend bezoek aan Italië aldaar gedwongen kunnen worden om het bedrag alsnog te voldoen indien u dat nog niet hebt gedaan.

Op de reactie van het NIB, dat overtredingen onder de gemeentepolitie vallen en dus niet via het CJIB afgehandeld worden, zullen wij spoedig terugkomen. Wij gaan hierover het een en ander uitzoeken.

Meer informatie over verkeersboete uit Italië vindt u op onze website.