Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autoschade in Belgie

Vraag gesteld door Adrie Zaalberg op 6 september 2016

Een Belg heeft parkeer schade veroorzaakt aan mijn auto. Ik heb alle gegevens om die Belg aansprakelijk te stellen, behalve de naam van de verzekeringsmaatschappij.
Ik heb alleen de naam van de verzekeringstussenpersoon. Die weigert de naam van die verzekeringsmaatschappij te noemen omdat die tussenpersoon er is om de belangen van zijn verzekerde te behartigen. Wat kan ik doen?
Ik ben alleen WA verzekerd. Die Belg aansprakelijk stellen per aangetekend schrijven? Of een klacht indienen bij de Belgische verzekeringsombudsman?
Welk advies kunt u mij geven?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Een Belgische automobilist heeft parkeerschade veroorzaakt aan uw auto. U wilt de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijk stellen. U beschikt alleen over contactgegevens van de tussenpersoon en van de automobilist zelf. De tussenpersoon geeft naam Belgische verzekeraar niet prijs. U vraagt zich af hoe nu te handelen om uw schade vergoed te krijgen.

Indien u over het kenteken beschikt van het Belgische voertuig, kunt u via het Waarborgfonds Motorverkeer achterhalen waar de auto verzekerd is. Daar kunt u ook achterhalen wie de vertegenwoordiger van de Belgische verzekeraar in Nederland is.

Vervolgens kunt u via deze Nederlandse vertegenwoordiger uw schade claimen.

Beschikt u echter niet over het kenteken van het Belgisch voertuig; dan dient u de de wederpartij (middels onze voorbeeldbrief) aansprakelijk te stellen per aangetekende brief.

Meer informatie over een aanrijding met buitenlands voertuig vindt u op onze website.