Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan ik diegene die mijn auto heeft gerepareerd aansprakelijk stellen?

Vraag gesteld door Bendert op 20 december 2017

In september van dit jaar zijn wij met onze Volkswagen Lupo 3L uit 2001 gestrand in Duitsland met een kapotte 5e versnelling. De auto is door een bevriende transporteur naar Nederland gerepatrieerd en bij de garage gestald waar hij bij in het pand zit. De garagehouder kan de versnellingsbak tegen een lager tarief reviseren dan bij de specialist waar ik normaal kom. We hebben besloten het hem te laten doen. Dat heeft enkele weken in beslag genomen. Langer dan verwacht. Uiteindelijk kregen we de auto terug met diverse schakelproblemen. Door het verrichten van de basisinstellingen door een externe partij op initiatief van de garagehouder zijn de problemen verminderd. Wij hebben de rekening gepresenteerd gekregen en hebben betaald om problemen te voorkomen. Probleem was nog niet opgelost en de bak schoot uit de versnelling op de meest uiteenlopende momenten. Auto is weer terug geweest zonder resultaat. We hebben een korte expertise bij een Lupo 3l specialist laten uitvoeren die aangeeft dat de foutmelding wijst op een defecte bak. Conclusie die getrokken kan worden is dat de revisie niet juist is uitgevoerd. Volgens de garagehouder is dat onmogelijk, maar we mochten de auto weer brengen. Hij heeft er naar gekeken. De bak zou in orde zijn en het probleem zou in het contactslot zitten. Die hebben we toevallig dit jaar laten vervangen en het is juist dat het slot niet helemaal goed was vervangen. Die garage heeft dat inmiddels hersteld. De problemen blijven.

In de tussentijd heeft de garagehouder besloten zijn eenmanszaak uit te schrijven bij de kamer van koophandel. Hij is nog steeds bereid om het probleem te verhelpen, maar zoekt het elders dan in de bak. Hij heeft de auto zelf ook een aantal dagen gebruikt en volgens hem komt het probleem niet bij hem voor. Ik ben bang dat deze terugbrengactie weer weinig uit haalt. Hij geeft aan dat ik hem niet in gebreke kan stellen omdat hij bereid is het probleem op te lossen. Het duurt nu al drie maanden waarin ik hoge (brandstof)kosten maak voor mijn vervangend vervoer en ik wil niet dat het nog eindeloos door sleept.

De vraag die ik heb is ingewikkeld en meerledig:
- Kan ik een ingebrekestelling sturen en een termijn sturen omdat het te lang duurt.
- Kan ik aanspraak maken op mijn schriftelijk vastgelegde 2 jaar garantie op de revisie van de bak nu de eenmanszaak (!) is uitgeschreven bij de KVK (er is geen sprake van faillissement)? Met andere woorden kan ik hem in persoon daarop aanspreken? Ik weet dat schulden op het privévermogen te verhalen zijn maar geldt dat ook voor garantie?
- Mag ik na het verlopen van de termijn van de ingebrekestelling een andere garage de reparatie uit laten voeren als blijkt dat het niet goed is? En kan ik die kosten op de oude garagehouder verhalen?
- De laatste vraag sluit hier op aan: kan ik de garagehouder bij de rechter persoonlijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade of wordt ik dan niet ontvankelijk verklaard omdat de garagehouder is uitgeschreven?

Alle beloften en communicatie zijn schriftelijk vastgelegd, weliswaar via Facebook Messenger, maar wel met hem in persoon.

Al met al een complexe zaak waar ik graag in wil weten wat mijn rechten zijn.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Al met al een complexe zaak waar ik graag in wil weten wat mijn rechten zijn.

In September 2017 bent u met uw auto gestrand in Duitsland met een kapotte versnelling. In Nederland is die door een garagist gereviseerd. Vervolgens krijgt u de auto terug met diverse schakelproblemen. Dat wordt opgelost althans de problemen zijn verminderd. Vervolgens blijkt dat de versnellingsbak nog steeds niet is zoals het hoort. Na expertise blijkt dat alles wijst op een defecte bak en dat de revisie niet goed is uitgevoerd. In de tussentijd heeft de garagist zijn bedrijf opgeheven. Hij blijft wel bereid om tot een oplossing te komen. Echter het duurt nu allemaal veel te lang. U vraagt zich het volgend af:

1.Kan ik een ingebrekestelling sturen en een termijn sturen omdat het te lang duurt.

2.Kan ik aanspraak maken op mijn schriftelijk vastgelegde 2 jaar garantie op de revisie van de bak nu de eenmanszaak (!) is uitgeschreven bij de KVK (er is geen sprake van faillissement)? Met andere woorden kan ik hem in persoon daarop aanspreken? Ik weet dat schulden op het privévermogen te verhalen zijn maar geldt dat ook voor garantie?

3.Mag ik na het verlopen van de termijn van de ingebrekestelling een andere garage de reparatie uit laten voeren als blijkt dat het niet goed is? En kan ik die kosten op de oude garagehouder verhalen?

4.De laatste vraag sluit hier op aan: kan ik de garagehouder bij de rechter persoonlijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade of wordt ik dan niet ontvankelijk verklaard omdat de garagehouder is uitgeschreven?

Hieronder beantwoord ik uw vragen.

Vraag 1: U kunt de garagist het beste schriftelijke in gebreke stellen, daarin stelt u de garagist in de gelegenheid om alsnog een deugdelijke reparatie uit te voeren op zijn kosten.

Vraag 2: Als u garantie hebt in die zit toe op dit onderdeel dan kun u daar aanspraak op maken ondanks de uitschrijving bij de KvK.

Vraag 3: Dat recht hebt u dan. Let er wel op dat u in de ingebrekestelling de vervolgstappen uiteenzet die u zult nemen indien er geen oplossing wordt geboden door de verkoper.

Vraag 4: Het feit dat de garagist is uitgeschreven bij KvK ontslaat hem in dit geval niet van de verplichtingen die hij ten opzichte van u heeft.

Meer informatie over onderhoud en reparatie vindt u op onze website.