Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mogen taxi's gebruik maken van de rijstrook waar lijnbus op staat? Zo ja hebben ze dan ook voorrang wanneer ze bij de bushalte 'wegrijden'?

Vraag gesteld door Ir11 op 15 april 2016

In Tilburg hebben ze een bushalte gemaakt op de plaats waar de strook voor de lijnbus invoegt bij de andere weggebruikers zodat de bus voorrang heeft. Taxi's (personenauto's en busjes) maken veel gebruik van deze strook en 'nemen' ook voorrang bij het invoegen. Ik vraag me af of die voertuigen voorrang hebben.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of het is toegestaan dat taxi's in Tilburg gebruik maken van de busstrook en ook voorrang hebben bij het wegrijden van een bushalte.

In Tilburg kan een taxibedrijf een ontheffing krijgen voor het rijden op busbanen en -stroken. In artikel 56 van het RVV 1990 staat dat binnen de bebouwde kom bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid moeten geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.

Van een speciale voorrangsregel voor taxi's is geen sprake. Taxibestuurders dienen zich ook hier te houden aan de verkeersregels ter plekke en de algemene verkeersregels.