Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete uit België ontvangen

Vraag gesteld door Ilivdbalkan op 12 mei 2017

Nu heb ik een boete (geflitst met 17km/pu te hard) vanuit België ontvangen. Wat als eerst mijn verbazing schetst is dat er een hele invulformulier meegezonden is en ik nog steeds niet weet hoe hoog de boete zal. Al reeds heb ik het formulier ingevuld op een paar punten na. Namelijk 1; er staat in de brief dat ik mijn nummer en email moet geven maar om mijn eigen privacy te behouden wil ik dit liever niet doen, ga ik hiermee in overtreding en is het strafbaar? 2; "Geniet u van een immuniteit of voorrecht van rechtsmacht?" Hierbij weet ik dus niet wat ze van me vragen en wat ik hierop moet antwoorden. Ik hoop met deze vragen snel antwoord te krijgen. Bedankt.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een brief en vragenformulier uit België ontvangen, vanwege een snelheidsovertreding. U heeft hier een aantal vragen over.

Invullen vragenformulier
Pas nadat u het formulier heeft ingevuld en geretourneerd heeft - warbij u de overtreding erkend heeft en akkoord heeft verklaard met een schikking -, volgt de boete zelf. Indicatie boete: circa € 90.

Ik raad u wel aan al de gevraagde gegevens in te vullen, teneinde te voorkomen dat u niet in aanmerking komt voor een schikking. Met als gevolg dat u zal worden opgeroepen te verschijnen voor het gerecht te België.

Immuniteit of voorrecht
Hier moet u 'nee' invullen, tenzij u bijvoorbeeld medewerker bent van een ambassade of consulaat in België.

Meer informatie over verkeersboetes uit België vindt u op onze website.