Verkeersboetes in België

In België zijn verkeersboetes ingedeeld in vier graden. Meestal kan je gewoon ter plekke betalen tegen gereduceerd tarief.

Snel naar

Boeteafhandeling | Boetetarieven

Boeteafhandeling

 • In België zijn verkeersdelicten ingedeeld in vier graden, waarbij de eerste graad de lichtste overtredingen omvat en de vierde graad de zwaarste.
 • De minimumboete voor een overtreding van de eerste graad is € 58, voor de tweede graad € 116, de derde graad € 165 en € 473 voor een overtreding van de vierde graad. 
 • Wanneer je een overtreding hebt begaan, krijg je door de politie een onmiddellijke inning aangeboden. Wordt die niet betaald, dan volgt een 'minnelijke schikking'. Als ook die niet wordt betaald, krijgt je een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen. 
 • De boete kan worden betaald met een bankoverschrijving of via verkeersboetes.be. Wanneer je eenmaal hebt betaald, is bezwaar/beroep niet meer mogelijk.
 • In geval van een overtreding die door een automatische verkeerscontrole wordt vastgesteld, wordt de bekeuring naar het huisadres gestuurd, meestal met een vragenformulier waarop ook de 'eigen versie' van de overtreding aangegeven kan worden.
 • Voor een overtreding van de vierde categorie wordt je altijd gedagvaard. De rechter kan niet alleen een hogere geldboete opleggen, maar ook een gevangenisstraf. Bovendien kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.
 • In geval van een dagvaarding voor een rechtszitting is het niet verplicht persoonlijk te verschijnen, maar dit is wel aan te raden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding is het inschakelen van een advocaat aan te bevelen. 
 • Een ontzegging van de rijbevoegdheid kan variëren van 8 dagen tot 5 jaar.

Puntenrijbewijs

 • België kent geen strafpuntensysteem bij verkeersovertredingen.

Waarborgsom

 • Iemand die wordt aangehouden en de boete niet wil betalen, moet een waarborgsom betalen. Deze waarborgsom is gelijk aan de te betalen boete.
 • Laat aantekenen dat je een waarborgsom betaalt. Anders kan het worden gezien als betaling van de boete en is bezwaar/hoger beroep niet meer mogelijk.
 • Bij niet betalen wordt een voertuig gedurende 96 uur vastgehouden, tenzij binnen die termijn alsnog de waarborgsom, vermeerderd met stallingskosten, wordt betaald. Is binnen 96 uur niet betaald, dan kan het voertuig in beslag worden genomen.

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetetarieven​​​​​​

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.
 • Aan buitenlanders kan een boete van maximaal € 866 worden opgelegd.

Snelheidsovertreding

Binnen de bebouwde kom (50 km/h), 30 km/h-zone, schoolomgeving en woonerf

 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf € 53.
 • Overschrijding van 11 tot 30 km/h: vanaf € 53 voor de eerste 10 km/h plus € 11 per extra overschreden kilometer.
 • Overschrijding van meer dan 30 km/h: altijd een rechtszaak, € 80-4.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

Buiten de bebouwde kom (70 of 90 km/h, autosnelweg 120 km/h)

 • Overschrijding tot 10 km/h: vanaf € 53.
 • Overschrijding van 10 tot 40 km/h: vanaf € 53 voor de eerste 10 km/h plus € 6 per extra overschreden kilometer en een mogelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar.
 • Overschrijding vanaf 40 km/h: altijd een rechtszaak, € 80-4.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

Door rood licht rijden

 • Vanaf € 174 en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid; rijden door oranje licht vanaf € 116.

Overtreding inhaalverbod

 • Vanaf € 174.

Overschrijden doorgetrokken streep

 • Vanaf € 174.

Parkeerovertreding

 • Vanaf € 58.

Niet verlenen van voorrang

 • Vanaf € 116 en eventueel ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot maximaal 5 jaar.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • Vanaf € 116.
 • Vervoer van kinderen zonder kinderbeveiligingsmiddel: vanaf € 174.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf € 116.

Niet gebruiken van veiligheidshesje

 • Vanaf € 58.

Rijden onder invloed

 • Van 0,5‰ tot 0,8‰: vanaf € 179 en een rijverbod van 3 uur.
 • Van 0,8‰ tot 1,0‰: € 420 en een rijverbod van 6 uur en eventueel ontzegging van de rijbevoegdheid van 15 dagen.
 • Van 1,0‰ tot 1,2‰: € 578 en een rijverbod van 6 uur en eventueel ontzegging van de rijbevoegdheid van 15 dagen.
 • Meer dan 1,2 ‰: € 1.260. Indien gedagvaard door de officier van justitie: € 1.600-16.000 en/of een ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot 5 jaar.

Rijden onder invloed van drugs

 • Onmiddellijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 15 dagen. Indien gedagvaard door de officier van justitie: € 3.000-40.000 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 3 maanden tot 5 jaar.

Overtreding milieuzone

 • De regels variëren per stad, boetes kunnen oplopen tot € 350.
 • Uitgebreide informatie zie Verkeersregels.

Bijzonderheden

Niet op de juiste manier 'ritsen'

 • Vanaf € 58.

Meer praktische info onderweg in België

Tanken in België
Tol in België
Verplicht mee in de auto
Verkeer in België
Verkeersregels in België
Verkeersinformatie België