Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reparatie niet uitgevoerd

Vraag gesteld door Granrey op 26 juni 2017

Mijn auto van 12 jaar oud verbruikte steeds meer olie en rookte af en toe behoorlijk. Ik heb gezocht op gangbare problemen met dit motortype en vond uit dat de klepsteelrubbers moesten worden vervangen om dit probleem te verhelpen.

Ik heb bij verschillende garages een aanvraag gedaan. Een van de garages bood een zeer gunstige (achteraf té gunstige) prijs, voor deze zeer lastige reparatie. Ik heb de auto daarheen gebracht voor reparatie. Na drie dagen was hij klaar en kon ik de auto komen ophalen.

Men had mij beloofd om foto's te maken van/tijdens de reparatie. Dat was echter niet gebeurd. Ook kon men me eigenlijk geen bijzonderheden over de reparatie vertellen. Volgens hen waren de klepsteelrubbers er door een revisiebedrijf in gezet. Ook zou daar de cilinderkop zijn gevlakt, hetgeen volgens mij onnodig was en waarvoor ze me geen goede reden konden geven, anders dan dat het revisiebedrijf het nodig had gevonden de kop te vlakken.

Ik vertrouwde het niet helemaal en vroeg hun om de naam van het revisiebedrijf, die ze me ook gaven. Maar toen moest ik wel betalen om mijn auto mee te krijgen. Meer dan 1500 euro.

Eenmaal thuis heb ik gebeld met het revisiebedrijf, dat inderdaad bleek te bestaan. Maar daar had men de reparatie zeker niet uitgevoerd. Ik heb de garage ermee geconfronteerd en gevraagd om details van het revisiebedrijf. Na een paar smoezen werd de hoorn erop gegooid. Ik heb vervolgens mijn constateringen plus vraag gestuurd per email, maar heb nooit antwoord gekregen.

Inmiddels blijkt dat de auto nog even erg rookt als tevoren. Ik ben ervan overtuigd dat de reparatie niet is uitgevoerd. Ik zal de reparatie alsnog bij een specialist van mijn merk laten uitvoeren. Ik zal hem ook foto's laten maken van de motor en de klepsteelrubbers. Ik zal hem ook vragen om schriftelijk te verklaren dat de reparatie niet is uitgevoerd, met toelichting en foto's, waaruit blijkt dat de klepsteelrubbers in kwestie oud en versleten zijn?

Mijn vraag: is dit voldoende bewijs voor een rechter? Ik wil namelijk proberen mijn geld via een rechtszaak terug te krijgen. Is een onderbouwing van een specialistisch bedrijf, dat deze reparatie zeer vaak heeft uitgevoerd, genoeg? Of moet ik een verklaring hebben van een officiële instantie als Dekra? En zo ja, zijn er mogelijkheden om de kosten van een dergelijke diagnose vergoed te krijgen via mijn verzekering?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft uw auto laten repareren. Na de reparatie blijkt het probleem zelf niet verholpen te zijn. U heeft het vermoeden dat er helemaal geen reparatie heeft plaatsgevonden.

Inspanning

U heeft uw auto met een klacht naar de garage gebracht. Vervolgens heeft de garage een reparatie uitgevoerd. Het gebrek is echter nog aanwezig. Het hangt vervolgens van de afspraken af wat u nu kunt doen. Het uitgangspunt is dat er sprake is van een inspanningsverbintenis. De garage moet als goed vakman repareren en proberen het gebrek zo goed mogelijk te verhelpen. Lukt dat niet, dan is de garage niet direct aan te spreken. Daarvoor is nodig dat de gagage bijvoorbeeld fouten heeft gemaakt die deze, als goed vakman, niet had horen te maken.

Juiste stappen

Is het gebrek niet verholpen dan is het van belang om de juiste stappen te zetten. Gaat u nu naar een andere garage, dan loopt u het risico dat u uw schade niet kujnt verhalen. U moet de garage eerst zelf de gelegenheid geven om te reageren op uw bevindingen en de gelegenheid geven om een oplossing te bieden.

Voor de wijze waarop u de garage kunt aanspreken verwijs ik u graag naar ons stappenplan onderhoud en reparatie.

Bewijs

Geeft de garage aan u niet verder te willen helpen, dan kunt u vervolgens naar een andere garage voor herstel. Het is dan wel zaak om aan te kunnen tonen dat er inderdaad fouten zijn gemaakt. Een expertise van een onafhankelijke expert is hiervoor de beste manier. Ook kunt u eventuele vervangen onderdelen achterhouden voor onderzoek. Een verklaring van een bedrijf dat zelf vervolgens gaat repareren is niet het meest overtuigende bewijs. De kosten van een dergelijk onderzoek zult u zelf moeten dragen. Wel kunt u deze kosten verhalen op de garage als inderdaad blijkt dat deze aansprakelijk is.

Mogelijk heeft u een rechtsbijstandsverzekering. U zou deze kunnen inschakelen.

Betreft het een BOVAG garage, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. (www.sgc.nl)