Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schadevrij blijkt niet zo te zijn

Vraag gesteld door Darooij op 26 juni 2017

In juni 2016 een auto van 11mnd gekocht bij BOVAG dealer. In mail communicatie bleek deze schadevrij. Nu 1 jaar later wil ik deze verkopen aan een dealer. Verkoopprijs is overeengekomen, geld betaald. Belt de garage me enkele uren later met de mededeling dat de auto links schade heeft gehad en wenst de verkoop te ontbinden. Ik erg geschrokken van het schade verhaal en contact opgenomen met de garage die mij de auto vorig jaar heeft verkocht. Deze wisten blijkbaar van niets (vreemd als de nieuwe garage dit wel constateerd) en het blijkt dat de gehele bestuurderszijde vd auto is overgespoten, echter niet vakkundig. Zelf ben ik een leek. De garage waarbij ik heb gekocht vorig jaar gaat me nu een aanbieding doen de auto terug te nemen, maar tegen een lagere prijs dan waar ik hem voor had gekocht bij hen en nu ook had doorverkocht. Wat kan ik hiermee? Verder is de auto uit Duitsland ingevoerd nadat deze 6 mond oud was. Ik neem aan (maar dat is een gok) dat deze in Duitsland schade heeft gehad. Kan ik dit ergens natrekken? Wellicht op basis vd betaalde bpm? Hoe sta ik 1 jaar na aankoop hierin; wat zijn de plichten vd garage die mij deze heeft verkocht?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht van een BOVAG dealer. Nu blijkt deze auto schade te hebben gehad. Tijdens de koop is aangegeven dat de auto schadevrij zou zijn. U heeft uw auto inmiddels verkocht. De koper, ook een garage, is er nu achtergekomen dat de auto een schadeverleden heeft en wil de koop ontbinden.

Onderzoeksplicht

Bij de aankoop van een auto is het belangrijk om als koper onderzoek te doen naar de staat van de auto. U heeft als koper een onderzoeksplicht. De verkoper moet op zijn beurt meedelen wat hij weet van de auto. Hij hoeft de auto niet te onderzoeken. Doet de verkoper toezeggingen over de staat van de auto, zoals "schadevrij", dan mag u er als koper van uitgaan dat deze informatie klopt.

Bewijs

Kunt u door middel van emails aantonen dat de auto als "schadevrij" is verkocht aan u, dan kunt u de verkoper aanspreken voor het feit dat deze informatie niet juist is geweest. Had u de juiste informatie gehad, dan had u de auto niet, of misschien voor een ander bedrag gekocht. Op grond hiervan kunt u de koopovereenkomst ontbinden. De garage dient de auto terug te nemen en uw schade te vergoeden.

U geeft aan dat de garage bereid is de auto terug te nemen. U bent het echter niet eens met de door de garage geboden waarde.

Schade

De vraag is wat uw schade in dit geval is. U heeft destijds de auto mogelijk gekocht voor een te hoog bedrag. Inmiddels heeft u echter wel met de auto gereden. Een redelijke afschrijving voor de gereden kilometers mag door de garage worden berekend.

Indien u de auto houdt is het van belang te weten wat de waarde had moeten zijn van de door u gekochte auto met, en zonder schade. Het verschil is wat u te veel heeft betaald. U heeft recht op teruggave van het teveel betaalde bedrag.

Neemt de garage de auto terug, dan kan worden uitgegaan van de door u betaalde prijs, met een redelijke aftrek van de gereden kilometers. Het verschil dient aan u te worden terugbetaald zodra u de auto aan de garage heeft teruggegeven.

Melding

Of er een melding is van een schade in het verleden zou u bij de dealer of importeur kunnen navragen. Dit wordt echter niet altijd bijgehouden daar er ook schades buiten het dealerschap worden hersteld. Een importeur of dealer heeft hier dus niet altijd zicht op.

Voor de wijze waarop u de garage kunt aanspreken is het aan te raden ons Stappenplan klachten na aankoop te lezen.