Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Overeenkomst caravanstalling

Vraag gesteld door op 26 april 2022

De voorwaarden van de stallingsovereenkomst zijn gewijzigd omdat de stallinghouder de risico's niet langer kan onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Hij stelt niet meer aansprakelijk te zijn voor eventuele schade. Kan dit zomaar? Hoe zit dit bij brand in de stallingsruimte, instorten gebouw, schade bij verplaatsen in de stalling? Daar blijft hij toch aansprakelijk voor?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

De stallinghouder heeft de voorwaarden van zijn stallingsovereenkomst gewijzigd. U vraagt zich af of hij daardoor zomaar bepaalde aansprakelijkheden mag uitsluiten.

Geen verplichting tot verzekeren

Er is voor de eigenaar van een caravanstalling geen wettelijke plicht tot verzekeren.

Ik adviseer u zelf een caravanverzekering af te sluiten die in elk geval dekking biedt tegen brand en diefstal. Lees de polisvoorwaarden van uw caravanverzekering goed door om te kijken welke schadeoorzaken onder de dekking van de polis vallen, en of er eventueel schadeoorzaken van de verzekering zijn uitgesloten. Vaak wordt bijvoorbeeld de eis gesteld dat de caravan alleen verzekerd kan worden als de stallingsruimte goed afgesloten of bewaakt is.

Aansprakelijkheid stallinghouder

De aansprakelijkheid van de eigenaar staat los van het al dan niet verzekerd zijn. Als blijkt dat de schade toerekenbaar is aan de stallinghouder, dan is hij aansprakelijk en kunt u de schade rechtstreeks op de stallinghouder te verhalen. Probleem bij aanzienlijke schades kan zijn dat de stallinghouder niet over voldoende financiële middelen beschikt om die schade te vergoeden.    

Op onze website vindt u nog een aantal tips voor caravanstalling.