overeenkomst caravanstalling

Vraag gesteld door arnels op 26 april 2018

voorwaarden van de stallingsovereenkomst zijn gewijzigd omdat de stallinghouder de risico's niet langer kan onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. hij stelt zich niet meer aansprakelijk voor ontstane schade. kan dit zo maar? hoe zit dit bij brand in de stallingsruimte, instorten gebouw, schade bij verplaatsen in de stalling? daar blijft hij toch aansprakelijk voor?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

De stallinghouder heeft zijn stallingsovereenkomst gewijzigd omdat hij de risico's niet langer kan onderbrengen bij de verzekeringsmaatschappij. U vraagt zich af of hij daardoor zomaar bepaalde aansprakelijkheden mag uitsluiten.

Er is voor de eigenaar van een caravanstalling geen wettelijke plicht tot verzekeren.

Ik adviseer u zelf een caravanverzekering af te sluiten die in elk geval dekking biedt tegen brand en diefstal. Lees de polisvoorwaarden van uw caravanverzekering goed door om te kijken welke schadeoorzaken onder de dekking van de polis vallen, en of er eventueel schadeoorzaken van de verzekering zijn uitgesloten. Vaak wordt bijvoorbeeld de eis gesteld dat de caravan alleen verzekerd is als de stallingsruimte goed afgesloten of bewaakt is.

Kijk ook in de stallingsvoorwaarden of de stallinghouder een verzekering heeft afgesloten. Daarnaast is het van belang na te gaan of de stallinghouder aansprakelijkheid uitsluit. Ga dan na of u hiervoor verzekerd bent.

Stel dat de schade niet onder enige verzekering gedekt is, dan hoeft de schade niet altijd voor uw eigen rekening te komen. Als blijkt dat de schade toerekenbaar is aan de stallinghouder, dan kunt u deze rechtstreeks op de stallinghouder proberen te verhalen.

Op onze website vindt u nog een aantal tips voor caravanstalling.