Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

1 jaar vrijstelling van BPM bij invoer auto als huisraad

Vraag gesteld door van Beusichem op 15 februari 2017

In maart 2016 heb ik mijn auto JL.918.P ingevoerd. Deze is op 4 april 2016 gekeurd. Op 22 april is de auto 'op kenteken' gezet. De auto mag binnen 1 jaar niet verkocht worden. Ik ga(ging) er vanuit dat ik de auto na 22 april 2017 mocht verkopen (inruilen). Ik heb dit gevraagd bij de RWD', die mij doorverwees naar de dienst Belasting/Douane. Ik sprak op 30 januari 2017 telefonisch met de heer Batenstijn van deze dienst, die mij meedeelde dat ik de auto pas na 3 juli 2017 mag verkopen/inruilen. Als reden gaf hij op dat 'hun' administratie niet gelijk loopt met die van de RWD.
Ook meerdere mensen met mij menen dat dit niet correct kan zijn, daarom mijn vraag aan u.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over invoer auto als verhuisgoed. U vraagt zich af hoe het kan dat de auto op 22 april 2016 gekentekend is, maar de auto pas één jaar na verlening ontheffing BPM -op 03 juli 2017- mag worden verkocht.

Aanvraag kenteken en aanvraag ontheffing BPM betreffen 2 verschillende trajecten. Aanbeveling verdient om eerst eerst ontheffing BPM aan te vragen en vervolgens auto op Nederlands kenteken te zetten. Zelden of nooit zal datum eerste toelating in Nederland gelijk vallen met datum toekenning ontheffing BPM.

Meer informatie over autobelastingen vindt u op onze website.