Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

hoe rechtsgeldig is de km afstand van de ANWB routeplanner

Vraag gesteld door Sabine Kempers op 2 november 2015

Geachte heer/ mevrouw,

Mijn man heeft een incomplete dwarsleasie, door verlamming van zijn rechterbeen kan en mag hij niet zelf rijden en moet hiervoor revalideren in de St Maartenskliniek in Ubbergen. hij kan hele kleine stukjes zelfstandig lopen met een rollator of krukken. Openbaar vervoer is geen optie Wij wonen zelf in de Rips. Om voor vergoeding van zittend taxivervoer in aanmerking te komen moet er een machtiging uit gegeven worden door de St Maartenskliniek met daar op de frequentie van het aantal maanden en het aantal keren per week. Hiervoor hanteert de zorgverzekering, in dit geval de IZZ, een formule aantal keren per week x aantal maanden x enkele kilometers van de rit. De uitkomst hiervan moet 250 of meer zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Mijn man heeft een machtiging waarin staat dat hij gedurende 3 maanden 2 a 3 keer per week moet revalideren. Nu worden de KM's berekend d.m.v. de ANWB Routeplanner. Het probleem doet zich nu voor dat wij volgens de zorgverzekering niet in aanmerking komen voor de vergoeding omdat wij niet aan de formule voldoen. Nu is mijn vraag hoe rechtsgeldig is de ANWB routeplanner.
Als je rekent 2 keer per week x 3 maanden x afstand alleen op postcode 41,7 km = 250.2
Maar je kunt ook het volledige adres intoetsen en dan is de afstand 41,6 en dan kom je op 249,6
Dus bij de ene rekenmethode klopt het wel en bij de andere niet. Daarbij van het laagste uitgaande. Het kan ook zijn dat hij gedurende de revalidatie periode 3 keer per week moet komen.
Mijn vraag is dus wat is rechtsgeldig de postcode of het volledige adres en daarnaast mag je de ANWB routeplanner als rechtsgeldige graatmeter rekenen.
Daarnaast is er dus ook nog de vraag of je perse van 2 keer per week uit moet gaan omdat er op de machtiging 2 á 3 keer per week staat.

Het is voor ons belangrijk hier een antwoord op te krijgen omdat wij nu op moeten draaien voor de kosten á 125 euro per rit uitgaande van 2 keer per week gedurende 3 maanden is dat 3500 euro. op grond van artikel 2.14.3 van het besluit zorgverzekering wordt dit al billijk ervaren.

Nou ik kan u verzekeren dat ik dat niet billijk vind aangezien de kosten van een aangepaste auto ( wij moeten nu een automaat aanschaffen en er aanpassingen in laten doen) ook voor eigenrekening komen. Als hij wil fietsen hij een aangepaste fiets moet aanschaffen waar de prijzen gemiddeld ook tussen de vier en vijf duizend euro liggen. Aanpassingen in huis komen ook voor eigenrekening en daarnaast heb ik nog twee sturende kinderen waarbij duo ook nog zegt dat het normaal is dat ouders bijdragen in de kosten van de studie voor hun kind. Studiefinanciering ontvangen ze echter niet met alle nieuwe regels hiervoor. Dus ik ben ik echt ten einde raad. Bovendien betaal ik voor ons gezin per maand al ruim 500 euro aan zorgkosten. Gelukkig krijg ik van mijn baas 2 weken zorgverlof maar dan krijg ik wel maar 70% van mijn salaris. Dus met nog minder geld nog meer kosten betalen. Hopelijk kunt u mij het verlossende antwoord geven dat wij toch echt wel recht hebben op die taxi vergoeding. Of welke stappen wij eventueel nog kunnen nemen.

Met vriendelijke groeten,
Sabine Kempers

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt ons wat de ANWB Routeplanner leidend is voor de berekening van een afstand ten behoeve van een onkostenvergoeding van uw zorgverzekeraar.

Normaliter dient men uit te gaan van de daadwerkelijk afgelegde afstand. De ANWB Routeplanner dient meer als leidraad te worden gezien. Dat is anders indien de zorgverzekeraar de ANWB Routeplanner expliciet benoemt in de polisvoorwaarden als rekentool voor het aantal gemaakte kilometers.

Voorts vind ik dat de zorgverzekeraar in dit geval dient uit te gaan van een gemiddelde van 2/3 bezoeken aan het revalidatiecentrum, dus 2 1/2 keer per week.

Verder zullen er naast bezoeken aan het revalidatiecentrum tevens bezoeken per taxi aan de huisarts, kapper etc worden afgelegd.

Indien u niet tot overeenstemming komt met de zorgverzekeraar, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg: Kifid.