Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Brief ontvangen d.d.5-12-2018 van Multiservizi Srl,autorizzata ai sensi dell'art. 115 T.U.P.S Per conto di: Provincia di Brescia

Vraag gesteld door jaap beverloo op 13 december 2018

In deze brief wordt aangegeven dat op 5 juni 2016 er waarschijnlijk een overtreding heeft plaats gevonden. Op 11 mei 2017 zou er een brief naar mij gestuurd zijn, echter niet ontvangen. In de brief van 5-12-2018 staat dat ik een To Amount to pay Euro 370.50 moet betalen.

Per mail een bezwaar gemaakt mail adres recupero@babyloweb.eu. tot nu toe geen reactie gekregen. Mijn vraag is welke stappen kan ik nog nemen om duidelijkheid te krijgen over deze boete?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft op 15 december jl. een boete uit Italië ontvangen. U zou op 5 juni 2016 een verkeersovertreding hebben begaan. Men stelt u op 11 mei 2017 hierover per brief te hebben geïnformeerd. Deze brief heeft u echter nooit ontvangen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Ik adviseer u per aangetekende brief kenbaar te maken nimmer eerdere een brief te hebben ontvangen. Voorts kunt u hen verzoeken enig bewijs te overleggen waaruit blijkt, dat men u op 11 mei 2017 per aangetekend schrijven desbetreffende boete hebben toegezonden.

Mocht men dit bewijs niet aan u kunnen overleggen, dan kunt u zich op verjaring beroepen. Op grond van artikel 201 Codice della Strada dient men de boete binnen 360 dagen na datum overtreding cq datum van vaststelling van uw persoonsgegevens.

Meer informatie over Italiaanse boetes vindt u op onze website.