Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging parklasten voor aanleg glasvezelkabel

Vraag gesteld door Bewonerscommissie op 4 januari 2020

Ik heb een huisje in een vakantiepark. De beheerder heeft glasvezel aan laten leggen en gaat ongevraagd structureel de parklasten met 100 euro verhogen. Dit staat los van eventuele aansluitkosten en abonnement provider. Hij is aangesloten bij Recron. Mag hij de parklasten zomaar verhogen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vakantiehuisje op een recreatiepark (RECRON). De ondernemer heeft op het park glasvezel laten aanleggen. Naast eventuele aanleg- en aansluitkosten heeft de ondernemer om deze reden het jaargeld met € 100,00 verhoogd. U vraagt zich af of dit wel is geoorloofd.

Verhoging jaargeld

Op grond van de RECRON-voorwaarden mag een ondernemer jaarlijks het jaargeld verhogen. Indien het jaargeld aanzienlijk wordt verhoogd (circa 10 procent of meer) dan dient de ondernemer dit 18 maanden voor ingangsdatum en gemotiveerd aan de recreant kenbaar te maken.

Vraag is hoe de ondernemer deze kosten specificeert op de jaarnota. Ontvang graag een afschrift van deze nota per e-mail.

Aansluitkosten

Een ondernemer mag aansluitkosten in rekening brengen maar dat is doorgaans 'tientjeswerk'.

Aanlegkosten

Ook mag een ondernemer aanlegkosten in rekening brengen aan de recreant. Dit betreft een percentage van de in redelijkheid gemaakte kosten, welke over een tijdsbestek van 10 jaar wordt afgeschreven. Vertrekt u na 3 jaar van de camping, dan heeft u recht op teruggave van 70 procent van de betaalde aanlegkosten.

Meer informatie over uw rechten als recreant vindt u op onze website.

 


***

 

Reactie van Bewonerscommissie:
Dit antwoord met de parkbeheerder gedeeld. Ter toelichting: Het park is verdeeld in huur en koopkavels. Nu wil de parkbeheerder de kabel wel in 10 jaar afschrijven maar de kast en andere benodigdheden in 4 jaar. Daarnaast maakt hij verschil tussen de huur en koopkavels. Hij is van mening dat de 10 procent verhoging voor de koopkavels niet van toepassing is omdat hij alle kosten die gemaakt worden t.b.v de koopkavel mag verhalen op de eigenaar.

Ik heb hier in de koopakte van de grond nooit voor getekend en vraag mij dus af of dit zomaar kan. Hij kan wel een zwembad of andere voorzieningen aanbrengen en de rekening bij ons neerleggen. Daarnaast weigert hij de offerte voor de aanleg van de glasvezelkabel te overleggen. Dus de kosten die hij aangeeft zijn voor ons niet traceerbaar (natte vingerwerk).

Kunnen wij eisen toch de offerte in te zien. En zo niet kunnen wij dan weigeren de verhoging voor de glasvezelkabel te betalen.


***

 

Reactie van Annemieke:
U heeft vragen met betrekking tot de kosten die de parkbeheerder aan gebruikers van het park wil doorberekenen. Er is een glasvezelkabel aangelegd. De kosten worden met 100 euro per jaar verhoogd. De wijze waarop deze kosten worden afgeschreven is niet voor alle gebruikers van de camping gelijk. Er zijn namelijk huur- en koopkavels.

De vraag is in dit geval wat het percentage is waarmee de jaarrekening wordt verhoogd. Zoals eerder aangeven mag dit tot 10 procent voor het volgende jaar. Is de verhoging meer, dan moet deze 18 maanden van tevoren worden aangekondigd.

Het is wel redelijk dat er een uitleg wordt gegeven over de kosten. De volledige cijfers hoeven echter niet te worden overhandigd. De Campingbeheerder beheert de camping en hoeft geen toestemming te vragen voor werkzaamheden en offertes.

Voor wat betreft de afschrijving is het zo dat de definitie van aanlegkosten staat beschreven in de Recronvoorwaarden. Dit zijn de eenmalige kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen tot het overnamepunt. De kabel valt hier in ieder geval over. Het kastje niet perse. Dit is onder meer afhankelijk van de plaats waar dit wordt aangebracht.

Voor koop- en huurplaatsen kunnen verschillende voorwaarden gelden. Deze worden bepaald in de contracten die bij de koop zijn afgesloten. Deze kunnen afwijken van de Recron voorwaarden. De Recronvoorwaarden zijn van toepassing op huur en het gebruik van het gezamelijke gedeelte van de camping.

Het is inderdaad zo dat een campingeigenaar plannen kan hebben voor de camping. Bijvoorbeeld de aanleg van een zwembad. Zijn er kosten die gemaakt worden, dan kan dit gevolgen hebben voor het jaarlijks te betalen bedrag. De Recronvoorwaarden moeten wel gevolgd worden. Gebeurt dit niet en komt u er niet uit met de campingbeheerder, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten op de camping vindt u op onze website.