Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Markering op caravan combinatie langer dan 12 meter

Vraag gesteld door DREP op 18 maart 2018

Ik lees op internet dat er recentelijk wijzigingen zijn in de wetgeving voor auto met caravan combinaties die langer is dan 12 meter. Hierbij zouden de markerings-borden alleen nog verplicht zijn als de combinatie langer dan 12 meter is en zwaarder is dan 7500 kg.
Klopt dit? Als dit waar is zou het dan niet goed zijn voor de ANWB om hier aandacht aan te besteden, want dit zou betekenen dat voor het merendeel van de kamperders met auto en caravan deze eis niet meer geld.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U vraagt zich af of u een markeringsbord moet aanbrengen op een auto-caravan combinatie die langer is dan 12 meter en zwaarder dan 7500 kg.

Voor zover ons bekend, is er geen gewijzigde wetgeving. In Nederland geldt dat de maximale toegestane lengte van combinatie van personenauto en aanhangwagen 18,00 meter is. Dit staat in artikel 5.18.11.lid 7 van de Regeling Voertuigen. Daarvoor is geen markeringsbord nodig.

Dit kan anders zijn in andere landen. In bijvoorbeeld Spanje is bij een auto-caravancombinatie langer dan 12 meter een markeringsbord verplicht (ECE 70 markering: geel met rode rand). Zie hierover de informatie op onze landeninformatie en een eerder gestelde platformvraag. U kunt op de landeninformatie pagina's nagaan wat de regels per land zijn.

Er zijn daarnaast regels voor lading. Daarvoor geldt een ander markeringsbord (rood wit diagonaal gestreept bord). Meer informatie daarover vindt u op onze website.
***

Reactie van DREP:

Sorry ik zie dat ik in mijn vraag ben vergeten te vermelden dat het in mijn vraag met name om de situatie in Spanje gaat. Op verschillende plaatsen lees ik dat de eis voor de borden vervallen zou zijn voor een auto met caravans lichter dan de 7500 Kg (maar wel langer als combinatie dan 12 meter).***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Voor zover ons bekend, is er geen gewijzigde regelgeving in Spanje en kunt u uitgaan van de informatie op anwb.nl bij de landeninformatie over Spanje.
***

Reactie van DREP:

Nu lees ik in de nieuwsbrief die de ANWB mij stuurt:

Veel verwarring is er over de grote reflecterende stickers in Spanje. Die zie je achterop vrijwel elke Spaanse caravan zitten, maar zijn voor ons Nederlanders alleen verplicht als de caravan wordt getrokken door een bedrijfsauto. Kijk voor verdere bijzonderheden bij de verkeersregels van Spanje.

Als je dan vervolgens doorklikt en de regels leest staat hier:
ECE 70-markering
Als een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met een caravan of aanhangwagen) langer is dan 12 m, moet deze worden voorzien van twee gele markeringsplaten (50 x 25 cm) met rode rand of één lange gele markeringsplaat (130 x 25 cm) met rode rand op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek. Ook markeringsplaten met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20) zijn toegestaan, mits deze zijn voorzien van het ECE 70-keurmerk.
De markeringsplaten zijn onder meer verkrijgbaar bij heuts.nl (zoek op 'ECE 70') en bij automaterialenwinkels. Let er bij aankoop op dat het ECE 70-keurmerk (of ECE 70-01) op de platen is aangebracht.
Let op: in Nederland en veel andere landen is het voeren van deze markeringsplaten niet toegestaan, tenzij de toegestane maximummassa van de camper meer bedraagt dan 3500 kg. In Portugal mogen de platen wel blijven zitten.

Hier staat dus niets over bedrijfswagen, maar gewoon auto

Dit sluit aan bij mijn eerdere constatering, verwarring alom.
Mischien is het goed als de ANWB hier in het normale blad, of in de KCK duidelijkheid over geeft, want ook op fora kom je allerlei verschillende lezingen tegen***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Helaas is er in de ANWB Kamperen nieuwsbrief een fout geslopen.

Het is niet juist dat de reflecterende markeringssticker (ECE 70 markering) voor Nederlandse caravans alleen verplicht is als deze wordt getrokken door een bedrijfsauto. De juiste informatie over de markeringsplaten is te vinden op ANWB landeninformatie Spanje. Wij hebben de foutieve informatie aangepast. Excuses voor de verwarring.