Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

aansprakelijkheid

Vraag gesteld door cisco2412 op 8 januari 2018

hallo ik heb een vraag over de wegen hier bij mij op de camping er word hier weinig tot geen onderhoud gedaan de wegen zijn heel slecht kuilen etc nu heb ik voor de 3 de keer schade aan mijn auto hierdoor ook zijn mensen al gevallen ook omdat het licht te wensen overlaat zeg gwn donker mijn vraag is wie is hiervoor verantwoordelijk want de eigenaar geeft weinig of geen antwoord en laat soms maanden op zich wachten wil er hier iets gebeuren ze zijn aangesloten bij de recron
Mvg Cisco

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of de eigenaar van de camping (RECRON) aansprakelijk is voor enigerlei schade die ontstaan is door een gebrek aan de weg/pad op de camping.

Uitgangspunt bij schade is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan aantonen dat een ander hiervoor aansprakelijk is.

De eigenaar van de camping dient er onder meer voor zorg te dragen dat de paden/wegen op de camping goed begaanbaar zijn. Indien dit niet het geval is, dan dienen de recreanten hiervan (bij voorkeur schriftelijk) melding van te maken. Wanneer de ondernemer vervolgens geen of onvoldoede maatregelen treft, om het gebrek aan de weg te verhelpen, dan kunt u de ondernemer zeker aansprakelijk houden voor de door de door u geleden schade (ervan uitgaande dat de schade niet geheel of deels aan u zelf te wijten is).

Geschillencommissie Recreatie
Wanneer de ondernemer weigert de gebreken aan e wegen op de camping te herstellen of de schade aan u te vergoeden, kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten op de camping vindt u oponze website.