Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkoper kan nieuw verkochte auto niet meer leveren

Vraag gesteld door op 17 oktober 2019

Afgelopen weekend heb ik een nieuwe auto gekocht bij een officiële merkdealer. Het betreft een auto op voorraad welke nog bij de importeur (zou) staan.

Omdat de verkoper in het weekend geen contact kon opnemen met de importeur maar de auto wel wou verkopen heeft hij de auto toch verkocht via een verkoopovereenkomst waarin is opgenomen dat hij deze specifieke auto gaat leveren (bevestiging van levering). Hij heeft geen clausule of beperking opgenomen dat eerst wel moet blijken dat de auto daadwerkelijk nog op voorraad is. Verder is het exacte serienummer van de (voorraad)auto opgenomen in de koopovereenkomst.

Op maandagochtend belt de dealer mij dat de auto helaas niet meer te leveren is omdat een andere klant bij een andere dealer de auto al heeft gekocht. Hij doet een voorstel om een ander model in een andere kleur te leveren tegen een iets hoger bedrag. Omdat zowel de kleur als de meerprijs niet gewenst zijn wil ik daar geen gebruik van maken.

Wat zijn mijn rechten? Mag ik van de verkoper verwachten dat hij toch deze auto gaat leveren? In de praktijk zal dat onmogelijk worden i.v.m. het serienummer dat al is opgenomen in de overeenkomst.

Omdat het om een voorraadauto ging heb ik extreem veel korting gekregen op de auto. De dealer kan de auto wel opnieuw bestellen bij de fabriek echter tegen een veel hogere prijs. Daar ga ik niet mee akkoord. Kan ik eisen dat hij de auto in de overeengekomen overeenkomst (met detail specificatie) toch gaat leveren tegen de afgesproken prijs en dat hij het verschil voor eigen rekening moet nemen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Van het weekend heeft u een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een zogenaamde 'auto op voorraad'. Op de koopovereenkomst staat zelfs het chasisnummer van de specifieke auto vermeld. Maandagochtend belde de dealer met de mededeling dat desbetreffende auto reeds aan een ander is verkocht. De verkoper stelt voor een andere auto te leveren, echter wel tegen een meerprijs en/of een andere kleur. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

In casu is er een rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten, waarbij de dealer zich verplicht tot levering van de overeengekomen auto tegen de door u te betalen koopprijs.

Nu de dealer stelt deze specifieke auto niet langer te kunnen leveren, is de dealer zonder ingebrekestelling in verzuim. De dealer is dus schadeplichtig.

Advies is om per aangetekende brief nakoming te vorderen. Mocht het de dealer niet lukken deze specifieke auto alsnog te leveren, dan kunt u het volgende van de dealer eisen: 

  • levering van een gelijkwaardige auto (model/kleur/opties etc), waarbij het prijsverschil voor rekening van de dealer komt
  • ontbinding koopovereenkomst en schadevergoeding (verschil in prijs tussen desbetreffende auto en een identieke auto (model/kleur/opties etc) bij een andere dealer.