Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Twee keer een boete in 1 minuut voor te hard rijden

Vraag gesteld door Oehoerendhard op 29 januari 2018

Ik heb twee verkeersboetes ontvangen voor te hard rijden in 1 minuut ( eerst één voor 7 km te hard, daarna één voor 12 km te hard). De eerste boete was op de N3 bij hmp 3,2 en de tweede ook op de N3 bij hmp 1,1. Nu vind ik het geen probleem dat ik word beboet voor te hard rijden en wil ik ook best betalen, maar ik vind het absurd dat je binnen een minuut voor dezelfde overtreding beboet kan worden. Dan zou het namelijk ook mogelijk zijn om bij elke hectometerpaal een flitser te zetten en de hele route aan bonnen uit te schrijven (gelukkig waren het maar twee flitsers!)

Mijn vraag is: Op welke grond kan ik deze boetes aanvechten en is het überhaupt mogelijk om bezwaar te maken?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft twee verkeersboetes binnen één minuut ontvangen voor te hard rijden. U vraagt zich af of het zinvol is de boete aan te vechten.

Voortgezette handeling
In dit soort gevallen, waarbij iemand kort na elkaar is beboet, is het de vraag of er sprake is van een voortgezette handeling. Alleen als sprake is van één handeling, een voortgezette handeling, is het zinvol om bezwaar te maken.

In de jurisprudentie wordt een voortgezette handeling niet snel aangenomen. Gedragingen moeten zich in een zéér kort tijdsbestek hebben opgevolgd. Er mag zich geen nieuwe verkeerssituatie intussen hebben voorgedaan (bochten, kruispunten, verkeerslichten etc.) waarbij u als bestuurder de mogelijkheid hebt gehad tot correctie van uw handelen. Ook wordt gekeken naar de afstand, waarbij een paar honderd meter al als mogelijkheid gezien kan worden om de snelheid aan te passen. 

Hierbij een aantal voorbeelden van de jurisprudentie, waarbij het bezwaar niet werd gehonoreerd:

U kunt beroep instellen, maar de kans van slagen is niet erg groot. U kunt in uw bezwaar naast uw vordering om maar één boete op te leggen, subsidiair ook een matiging van de boete vragen.