Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verwijderen omgewaaide boom.

Vraag gesteld door Bowie2 op 31 januari 2018

Hallo,
Ik huur een jaarplaats op een camping in Noord Brabant.
Vanuit het aangrenzend bosperceel (wel camlinggrond) is een boom omgewaaid en op ons veld terechtgekomen. Daardoor is het hekwerk beschadogd.
Ik heb de beheerder gevraagd om deze boom op zijn kosten te verwijderen, maar hij beweert dat de kosten hiervan voor mijn eigen rekening zijn. Hij verwijst mij hierbij naar de Recron voorwaarden.
Ik ben echter van mening dat ik geen eigenaar ben van de grond en dus ook niet van die boom. Dat hij door een storm op mijn veldje is beland, vind ik niet ter zake doende.
Wie staat hier in zijn gelijk?
Bowie2

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U vraagt wie op moet draaien voor de kosten van het opruimen van een omgewaaide boom die op grond van de camping stond. De ondernemer beroept zich op de Recron-voorwaarden en is van mening dat u voor de kosten op moet draaien omdat de boom nu op uw gehuurde grond ligt.

Een dergelijke bepaling staat niet in de Recron-voorwaarden. In artikel 17 is onderhoud en aanleg geregeld. Maar uit dat artikel valt zeker niet af te leiden dat, als de omgevallen boom op uw gehuurde stuk grond ligt, u voor de kosten moet opdraaien. De ondernemer moet dus de boom opruimen en als hij dat niet doet, kunt u zich met dit geschil wenden tot de Geschillencommissie Recreatie.

De schade aan uw hekwerk is een ander verhaal, daarvoor is de ondernemer alleen aansprakelijk als hem een verwijt ten aanzien van het onderhoud van de boom valt te maken.

Meer informatie over klachten op campings.