Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eigen verkoop chalet met provisie voor park mag dat?

Vraag gesteld door ANWBcommunitylid op 18 mei 2020

Ik heb hier al een antwoord gelezen dat deels mijn vraag beantwoordt. Ik zit momenteel in vrijwel dezelfde situatie alleen moet ik nog een koper vinden. Ik heb het park van mijn wens om te verkopen op de hoogte gesteld en nu willen zij mij een formulier laten ondertekenen voordat zij mij toestemmen verlenen om het chalet te verkopen. Hierop moet ik de mogelijkheid "Eigen verkoop" aanvinken en daaronder staan de bedragen vermeld die zij zullen ontvangen wanneer ik mijn chalet verkoop (€ 1500 in mijn geval).

Ik durf echter niet aan te kaarten dat dat in strijd is met de Recron voorwaarden omdat het park dan hoogstwaarschijnlijk gaat tegenwerken. Maar ik moet blijkbaar wel aan hen toestemming vragen om het te mogen verkopen.

Hoe pak ik dit het beste aan zonder met hen op voorhand in een gevecht terecht te komen? Ook begrijp ik dat € 370 een nogal hoog bedrag is om te betalen voor het overschrijven. Ik heb dit bedrag zelf inderdaad betaald toen ik het chalet kocht maar als ik er voor kan zorgen dat de volgende bewoners dat niet hoeven dan zou ik dat graag voor hen doen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U wilt uw chalet met behoud van staanplaats verkopen. De ondernemer stemt hiermee in, mits u een overeenkomst ondertekent waarbij u zich akkoord verklaart met betaling van € 1.500,- aan provisie voor de ondernemer, indien u zelf een verkoper vindt. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Indien de RECRON-voorwaarden van toepassing zijn, dan mag een ondernemer geen provisie verlangen voor een niet geleverde prestatie.

Hoewel de ondernemer zodoende in strijd handelt heb je als recreant eigenlijk geen keuze. Stemt u niet in met betaling van de provisie dan is de kans aannemelijk dat de ondernemer de verkoop - met behoud van plaats - zal blokkeren. Ofwel je staat met je rug tegen de muur.

Mogelijke oplossing

Aannemelijk is dat de ondernemer geen 'voorbehoud van alle rechten' zal accepteren bij het door u ondertekenen van de provisie overeenkomst.

Advies is om uiteindelijk toch maar in te stemmen met de verschuldigdheid van de provisie. Dien vervolgens - nadat de verkoop/overdracht geheel voltooid is - per aangetekende brief uw beklag in over de verwerpelijke handelwijze. Geef aan dat u door de ondernemer met de rug tegen de muur was gezet. Wijs de ondernemer er voorts op dat deze in strijd met de RECRON-voorwaarden heeft gehandeld. Indien de ondernemer geen inspanning heeft geleverd bij de verkoop, dan heeft hij géén recht op enige provisie.

Mocht restitutie van de provisie niet binnen de door u gestelde termijn (twee weken) plaatsvinden, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

NB: in vele soortgelijke geschillen werd de ondernemer veroordeeld tot restitutie van de onrechtmatig verkregen provisie.